Registreerimine uue aasta täiendkursustele

Toimub registreerimine Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavatele  uue aasta (2015. a ) kursustele. Nende seas on valida alljärgnevate kursuste vahel:

Täiskasvanute Koolituskeskus on arvestades oma võrdlemisi lühikest tegutsemisperioodi arenenud jõudsalt ning järjest kasvava koolitusnõudluse tõttu laiendab käesoleval ajal oma õppekavasid ja tegutsemispiirkondi.

Nüüdseks pakume kvaliteetset koolitusteenust ainsa koolitusasutusena Eesti suurimates linnades: Tallinnas, Tartus ning Pärnus. Samuti selleks, et soovijatele tagada senisest parem ettevalmistus alates 1. jaanuarist 2014 kehtivate uuenenud raamatupidamise kutsestandarditega seotud eksamiteks pakume Tallinnas sisutihedat ning mahukat raamatupidamise täiendõppe 120 tunnilist kursust, mis annab ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 taotlemiseks ja hõlmab uut, 2013. aastal lisandunud juhtimisarvestuse osa.

Eraldi soovijatele pakume ainsa koolituskeskusena ka juhtimisarvestuse kursust, mis annab ülevaate juhtimisarvestuse üldistest  probleemidest, ettevõtte finantsjuhtimise põhikontseptsioonidest ja ettevõtluse finantskeskkonnast. Lisaks täiendasime 2014. aasta alguses oma koolitusvaldkondi tööõiguse, palgaarvestuse ja maksunduse ning personalijuhtimise koolituse näol.

Õppekavade raames on võimalik läbida raamatupidamise algõppe/täiendõppe, sekretär-asjaajaja, projektikirjutamise, korrektse eesti keele, maksunduse ja tööõiguse ning juhtimisarvestuse alaseid kursuseid. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused on suunatud eelkõige täiskasvanutele, eesmärgiga soodustada kas uue eriala omandamist või juba olemasolevate teadmiste parendamist loengute ja praktiliste treeningute abil. 

Tulenevalt asjaolust, et koolituse ja täiendõppe vajadus on suur, kuid turul pakutav hind seab piirid paljudele huvitatud inimestele, on jätkuvalt Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused taskukohased. Siinkohal kinnitame, et täienduskoolituste pakkumisel on endiselt paindlikkuse ja turunõudluse rahuldamise juures tähtsamal kohal kvaliteet.  Koolitusel osalenute poolt antud tagasiside annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima koolitusteenust pakkuva koolitusasutusega.

Jätkuvalt viivad Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavaid kursuseid läbi oma ala spetsialistid ning pikaaegsed praktikud, kellel on hea valdkonna kogemus ja kes on meeleldi nõus vastama Teie kõikvõimalikele asjakohastele küsimustele.

 Kohtade arv on piiratud.

Kursuste kohta saab lisainfot lähemalt siin.