<< Tagasi

Registreerimine 40 tunnisele juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas ja Tartus

Toimub registreerimine   juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas ja Tartus. 

 JUHTIMISARVSTUSE KURSUS TALLINNAS
·       Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas ajavahemikul 12.01.2018 – 07.02.2018. Kuupäevadel: 15.01.18, 17.01.18, 22.01.18, 24.01.18, 29.01.18, 31.01.18, 05.02.18, 07.02.18, toimub õppetöö kell 18.00-20.45  (õhtune õpe).
Kuupäeval 12.01.18 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).
·      Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas ajavahemikul 23.03.2018– 18.04.2018. Kuupäevadel: 28.03.18, 02.04.18, 04.04.18, 09.04.18, 11.04.18, 16.04.18, 18.04.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.
Kuupäeval 23.03.18 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).
JUHTIMISARVSTUSE KURSUS TARTUS
·         Juhtimisarvestuse kursus Tartus  ajavahemikul 12.03.2018 – 18.04.2018.
 Juhtimisarvestuse kursus Tartus toimub kuupäevadel: 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 09.04, 11.04, 16.04, 18.04.18.
Kuupäevadel: 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 11.04, 16.04, 18.04.18. toimub õppetöö kell 18.00-20.15 (õhtune õpe). Kuupäeval  09.04.18 toimub õppetöö kell 14.30-20.15.

Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolitus annab mh ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa  taotlemiseks.

Sihtgrupp: raamatupidajad, väike ettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna kevadistele kutseeksamitele eesmärgiga omandada, tase 5.

Sooritades edukalt kutseeksami (10 ülesannet / 45 min) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Täpsemalt on võimalik eksami kohta lugeda siit: https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=450&lang=et

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust.

 Miks kursus vajalik on/oluline: 

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul. Raamatupidajate kutseeksamid toimuvad 2018. a maikuus Eesti erinevates paikades.

Koolitus hõlmab uut, 2013. aastal lisandunud juhtimisarvestuse osa ja annab ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 taotlemiseks.

Koolitus on praktilise suunitlusega ja koolituse käigus lahendatakse näidisülesandeid ja testküsimusi.

Sihtgrupp: raamatupidajad, väike ettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Kursuse kestus: 40 akadeemilist tundi

Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas toimub kahel perioodil

1) Koolitus leiab Tallinnas aset perioodil 12.01.2018-07.02.2018.
Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas ajavahemikul 12.01.2018 – 07.02.2018. Kuupäevadel: 15.01.18, 17.01.18, 22.01.18, 24.01.18, 29.01.18, 31.01.18, 05.02.18, 07.02.18, toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäeval 12.01.18 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).
2) Koolitus leiab Tallinnas aset perioodil 23.03.2018-18.04.2018.
Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas ajavahemikul 12.01.2018 – 07.02.2018.Kuupäevadel: 28.03.18, 02.04.18, 04.04.18, 09.04.18, 11.04.18, 16.04.18, 18.04.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäeval 23.03.18 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Õppekeel: eesti keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara).

Lektor:  Rita Ilisson

 Toimumise koht: Pärnu mnt 162, Tallinn.

Juhtimisarvestuse kursus Tartus

Koolitus leiab Tartus aset kuupäevadel 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 09.04, 11.04, 16.04  ja 18.04.18.
Kuupäevadel: 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 11.04, 16.04, 18.04.18. toimub õppetöö kell 18.00-20.15 (õhtune õpe). Kuupäeval  09.04.18 toimub õppetöö kell 14.30-20.15.

Õppekeel: eesti keel

Lektor: Hele Moor

Toimumise kohtKaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Tasuta parkimine on tagatud piiratud kohtadele kooli territooriumil.

Koolituse hind  ühele osalejale 275 eurot. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
  • Koondeelarve koostamine.
  • Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
  • Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
  • Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
  • Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
  • Toodete omahinna kalkuleerimine.
  • Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
  • Investeeringute eelarvestamine.
  • Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  173318.

Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni juhtimisarvestuse täiendkoolitusel.

 

 

 


<< Tagasi