<< Tagasi

Registreerimine 40 tunnisele juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas ja Tartus

JUHTIMISARVESTUSE KURSUS TALLINNAS

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 03.10.2019 – 28.10.2019.

Kuupäevadel: 03.10.19, 07.10.19, 14.10.19, 17.10.19, 21.10.19, 24.10.19 ja 28.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäeval 11.10.19 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

JUHTIMISARVESTUSE KURSUS TARTUS

Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 07.10.2019 – 30.10.2019. 

Kuupäevadel: 07.10.19, 09.10.19, 14.10.19, 16.10.19, 21.10,19, 23.10.19, 28.10.19 ja 30.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäeval 19.10.2019 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolitus annab mh ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa  taotlemiseks.

Sihtgrupp: raamatupidajad, väike ettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna sügisele kutseeksamile eesmärgiga omandada, tase 5.

Sooritades edukalt kutseeksami (10 ülesannet / 45 min) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Täpsemalt on võimalik eksami kohta lugeda siit: https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=450&lang=et

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust.

 Miks kursus vajalik on/oluline: 

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul. Raamatupidajate kutseeksamid toimuvad 16.11.19  Eesti erinevates paikades.

Koolitus hõlmab uut, 2013. aastal lisandunud juhtimisarvestuse osa ja annab ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 taotlemiseks.

Koolitus on praktilise suunitlusega ja koolituse käigus lahendatakse näidisülesandeid ja testküsimusi.

Kursuse kestus: 40 akadeemilist tundi

Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 03.10.2019 – 28.10.2019.
Kuupäevadel: 03.10.19, 07.10.19, 14.10.19, 17.10.19, 21.10.19, 24.10.19 ja 28.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäeval 11.10.19 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Õppekeel: eesti keel

Lektor on Märt Murd, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses.  Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Toimumise koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimisvõimalus.

Juhtimisarvestuse kursus Tartus

Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 07.10.2019 – 30.10.2019. 
Kuupäevadel: 07.10.19, 09.10.19, 14.10.19, 16.10.19, 21.10,19, 23.10.19, 28.10.19 ja 30.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäeval 19.10.2019 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

Õppekeel: eesti keel

Lektor on Hele Moor, kes on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Hele on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat  raamatupidamisvaldkonnas täites sealhulgas erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on: raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine.

2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus.

Toimumise kohtKaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Tasuta parkimine on tagatud piiratud kohtadele kooli territooriumil.

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara).

Koolituse soodushind ühele osalejale kuni 23.09.19 on 289 eurot + km. Tavahind on 329 eurot + km. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
  • Koondeelarve koostamine.
  • Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
  • Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
  • Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
  • Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
  • Toodete omahinna kalkuleerimine.
  • Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
  • Investeeringute eelarvestamine.
  • Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221.

Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni juhtimisarvestuse täiendkoolitusel.

 

 

 


<< Tagasi