<< Tagasi

Registreerimine 40 tunnisele juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas ja Tartus

Toimub registreerimine   juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas ja Tartus. 

 JUHTIMISARVSTUSE KURSUS TALLINNAS
Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 28.09.2018 – 24.10.2018. Kuupäevadel 26.09.2018, 1.10.2018, 3.10.2018, 8.10.2018, 10.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 22.10.2018, 24.10.2018 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.
Kuupäeval 28.09.19 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).
JUHTIMISARVSTUSE KURSUS TARTUS
Juhtimisarvestuse teemasid käsitletakse perioodil 06.10.2018 – 01.11.2018. Kuupäevadel 09.10.18, 11.10.18, 16.10.18, 18.10.18, 23.10.18, 25.10.18, 30.10.18 ja 01.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. 
Kuupäevadel 06.10.18 ja 20.10.18 toimub õppetöö kell 10.00-15.30. 

Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Koolitus annab mh ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa  taotlemiseks.

Sihtgrupp: raamatupidajad, väike ettevõtete juhid, muud huvilised. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna sügisestele kutseeksamitele eesmärgiga omandada, tase 5.

Sooritades edukalt kutseeksami (10 ülesannet / 45 min) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Täpsemalt on võimalik eksami kohta lugeda siit: https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=450&lang=et

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust.

 Miks kursus vajalik on/oluline: 

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul. Raamatupidajate kutseeksamid toimuvad 2018. a novembrikuus Eesti erinevates paikades.

Koolitus hõlmab uut, 2013. aastal lisandunud juhtimisarvestuse osa ja annab ettevalmistuse Raamatupidaja Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 taotlemiseks.

Koolitus on praktilise suunitlusega ja koolituse käigus lahendatakse näidisülesandeid ja testküsimusi.

Kursuse kestus: 40 akadeemilist tundi

Juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

Kuupäevadel 26.09.2018, 1.10.2018, 3.10.2018, 8.10.2018, 10.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 22.10.2018 ja 24.10.2018 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.
Kuupäeval 28.09.19 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Õppekeel: eesti keel

Lektor:  Rita Ilisson

Toimumise koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimisvõimalus.

Juhtimisarvestuse kursus Tartus

Kuupäevadel 09.10.18, 11.10.18, 16.10.18, 18.10.18, 23.10.18, 25.10.18, 30.10.18 ja 01.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. 
Kuupäevadel 06.10.18 ja 20.10.18 toimub õppetöö kell 10.00-15.30. 

Õppekeel: eesti keel

Lektor: Hele Moor

Toimumise kohtKaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Tasuta parkimine on tagatud piiratud kohtadele kooli territooriumil.

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara).

Koolituse hind  ühele osalejale 275 eurot. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
  • Koondeelarve koostamine.
  • Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
  • Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
  • Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
  • Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
  • Toodete omahinna kalkuleerimine.
  • Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
  • Investeeringute eelarvestamine.
  • Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221.

Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni juhtimisarvestuse täiendkoolitusel.

 

 

 


<< Tagasi