<< Tagasi

Registreerimine raamatupidamise 120 tunnisele täiendkoolitusele- ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks Tallinnas ja Tartus

Projektikirjutamise kursus
RAAMATUPIDAMISE TÄIENDKURSUS TALLINNAS
·      raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 07.09.2018 – 07.11.2018
Kuupäevadel: 10.09.2018, 12.09.2018, 17.09.2018, 19.09.2018, 24.09.2018, 26.09.2018, 1.10.2018, 3.10.2018, 8.10.2018, 10.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 22.10.2018, 24.10.2018, 29.10.2018, 31.10.2018, 5.11.2018,
ja 7.11.2018 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.
Kuupäevadel  7.09.2018, 28.09.2018 ja 26.10.2018 toimub õppetöö kell 9.00 – 16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).
Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 28.09.2018 – 24.10.2018.
RAAMATUPIDAMISE TÄIENDKURSUS TARTUS
·      raamatupidamise täiendkursus Tartus toimub ajavahemikul  04.09.2018 – 20.11.2018
Kuupäevadel: 04.09.18, 06.09.18, 11.09.18, 13.09.18, 18.09.18, 20.09.18, 25.09.18, 27.09.18, 02.10.18, 04.10.18, 09.10.18, 11.10.18, 16.10.18, 18.10.18, 23.10.18, 25.10.18, 30.10.18, 01.11.18, 06.11.18 ja 08.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.15.  Kuupäevadel  15.09.18, 06.10.18, 20.10.18 ja 03.11.18 toimub õppetöö kell 10.00-15.30. Lisaks 15.11.18 toimub õppetöö kell 18.00- 19.30 ja 20.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-19.00.
Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 06.10.18- 01.11.18.

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Sihtgrupp: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Õppekeel: eesti keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas

Kursuse kestus Tallinnas: kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi, sealhulgas 90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 07.09.2018 – 07.11.2018.

Kuupäevadel: 10.09.2018, 12.09.2018, 17.09.2018, 19.09.2018, 24.09.2018, 26.09.2018, 1.10.2018, 3.10.2018, 8.10.2018, 10.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 22.10.2018, 24.10.2018, 29.10.2018, 31.10.2018, 5.11.2018, 7.11.2018 toimub õppetöö kell 18.00 – 20.45.

Kuupäevadel  7.09.2018, 28.09.2018 ja 26.10.2018 toimub õppetöö kell 09.00-16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 28.09.2018 – 24.10.2018.

Lektoriks on Rita Ilisson

Toimumise koht Tallinnas: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine.

Raamatupidamise täiendkursus Tartus

Kursuse kestus Tartus: kursus kestab kokku 120 akadeemilist tundi, sealhulgas 90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Raamatupidamise täiendkursus Tartus toimub ajavahemikul 04.09.2018 – 20.11.2018. 

Kuupäevadel: 04.09.18, 06.09.18, 11.09.18, 13.09.18, 18.09.18, 20.09.18, 25.09.18, 27.09.18, 02.10.18, 04.10.18, 09.10.18, 11.10.18, 16.10.18, 18.10.18, 23.10.18, 25.10.18, 30.10.18, 01.11.18, 06.11.18 ja 08.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.15.  Kuupäevadel  15.09.18, 06.10.18, 20.10.18 ja 03.11.18 toimub õppetöö kell 10.00-15.30. Lisaks 15.11.18 toimub õppetöö kell 18.00- 19.30 ja 20.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-19.00.

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 06.10.18 – 01.11.18. 

Toimumise koht Tartus: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium).

 • Koolituse hind Tallinnas registreerimisel kuni 20.08.2018 on 599 eurot. Tavahind on 629 eurot.
 • Koolituse hind Tartus registreerimisel kuni 20.08.2018 on 499 eurot. Tavahind on 549 eurot.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisaallahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest lõpphind ei muutu!

Isikutele, kes on läbinud varasemalt meie koolituskeskuses raamatupidamise algõppe kursuse lisandub 5% lisasoodustus.

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 13 tundi.
 • Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 6 tundi.
 • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 26 tundi.
 • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 23 tundi.
 • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 40 tundi.
 • Raha ajaväärtus- 3 tundi.
 • Finantsanalüüs- 9 tundi.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise täiendkoolitusel.


<< Tagasi