<< Tagasi

Registreerimine palgaarvestuse ja tööõiguse 35 tunnisele koolitusele

Toimub registreerimine 03.12.2018 Tallinnas algavale palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusele.

Toimub registreerimine 04.02.2019 Pärnus algavale palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusele.

Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, erinevate puhkuseliikide tasusid, haigushüvitist ning antakse ülevaade vastavast kohtu-ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Sihtgrupp: kursus on sobiv nii huvilistele, kes ei oma töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba töötavatele raamatupidajatele, kelle kokkupuuted töötasude arvestamisega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada. Samuti sobib kursus teadmiste täiendamiseks personalitöötajatele ning ettevõtte juhtidele.

Õppe alustamise tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Kursusele tulijatelt ei nõuta varasemaid kokkupuuteid raamatupidamise, palgaarvestuse ega tööõigusega.

Tallinnas kursus kestab perioodil 03.12.2018 – 12.12.2018. Kuupäevadel: 03.12.2018, 05.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018 ja 12.12.2018 toimub õppetöö kell 10.00-12.15. Lõunavaheaeg on ajavahemikul 12.15-13.00. Õppetöö jätkub 13.00-15.15.

Pärnus kursus kestab perioodil 04.02.2019 – 13.02.2019. Kuupäevadel: 04.02.2019, 06.02.2019, 08.02.2019, 1102.2019 ja 13.02.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15. Lõunavaheaeg on ajavahemikul 12.15-13.00. Õppetöö jätkub 13.00-15.15.

Kursus kestab kokku 35 tundi. Auditoorsete tööde maht moodustab 30 tundi ja iseseisva töö maht 5 tundi.

Õppekeel: eesti keel

Lektor: Elena Lass

Õppekava:  laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Koolituse hind: ühele osalejale on 279 eurot.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Toimumise koht Tallinnas: Pärnu mnt 162,  Tallinn.

Toimumise koht Pärnus: Noorte väljak 2, Pärnu (Pärnu Noorte Vabaajakeskus).

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:

 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Tööajaarvestus
 • Erinevate puhkusetasude arvestus
 • Haigustasu arvestamine
 • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
 • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
 • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
 • Töötasudega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestamine
 • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid:

 • koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude arvestamise valdkonnas;
 • tundma ennast kindlalt vastavat töölõiku raamatupidajana täites või töötades palgaarvestajana.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Töötasude arvestust on tihti peetud üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused. Korrektne töötasude arvestamine on ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega, kuivõrd tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusel.


<< Tagasi