Meist

“Pidev õppimine on minimaalne nõue edu saavutamiseks mis tahes alal.”

Denis Waitley
Täiskasvanute koolituskeskuse tunnistus
Täiskasvanute koolituskeskuse tunnistus

Tänapäeva ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, seetõttu on täiskasvanutelgi vaja end pidevalt täiendada ja arendada. Meie koolituskeskuse eesmärk on välja töötada ning läbi viia erinevaid täiskasvanutele suunatud koolitusi, et inimene oleks vajadusel valmis valdkonda vahetama või saaks täiendada olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

Täiskasvanul tuleb end pidevalt arendada ja leida võimalusi juurde õppida

Täiskasvanute Koolituskeskuse kliendid on nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris. Vajadusel korraldame koolitusi ka inglise ning vene keeles. Pakume koolitusi täiskasvanutele juba alates aastast 2013. Oleme koolitanud kaheksa aasta jooksul üle 6500 inimese ja korraldanud kokku umbes 400 koolitust.
Lisaks korraldame vajadusel ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele.

Sisekoolituse vajaduse ja sisu saame kliendiga kokku leppida

Oluline on mainida, et Täiskasvanute Koolituskeskus teeb koostööd ka Eesti ühe suurima tööjõurendi- ja värbamisagentuuriga, kellel on pikk rahvusvaheline kogemus töötajate värbamises ja renditeenuste pakkumisel. Nii saab meie koolitusel käinud klient teadlikumaks ka tööjõuturul valitsevast olukorrast ning sellest, millised on ootused ja karjäärivõimalused konkreetses valdkonnas.

Koostöö ühe suurima tööõjõurendi- ja värbamisagentuuriga

Täiskasvanute Koolituskeskus soovib olla usaldusväärne koolitaja, seetõttu on kõik meie lektorid professionaalid ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastane kogemus vastavate koolituste läbiviimisel. Kõikide lektorite nimed on avalikult kättesaadavad meie koduleheküljel. Meie koolitused on elulähedased ja praktilise suunitlusega.

Usaldusväärsed koolitajad, professionaalsed ja oma ala tunnustatud spetsialistidest lektorid

Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, selle abil täiendame ning parendame koolituste korraldust ning sisu.

Klientide tagasiside on meile hindamatu väärtusega

Täiskasvanute Koolituskeskuse missioon ja väärtused

MISSIOON: oleme tööturul ja ühiskonnas toimuvate muutustega kaasas püsiv koolituskeskus, mis toetab ja motiveerib täiskasvanut elukestva õppimise protsessis.

Väärtused, millest täiskasvanute koolituskeskus koolituste korraldamisel lähtub:

TÕHUS ÕPPIMINE: toetame täiskasvanuhariduses õppimise tõhusust. Usume, et efektiivsem on õppimine pigem siis, kui see nõuab pingutust;

ÕPPIJA TOETAMINE JA KLIENDIKESKUS: oluline on koolituse vältel täiskasvanu toetamine nii korralduslikes kui ka sisulistes küsimustes;

ELUKESTEV ÕPE: toetame tööturul konkurentsis püsimise nimel täiskasvanu pidevat eneseharimist ja ühiskonna muutustega kaasa minekut;

KVALITEET: meie lektorid on professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastane kogemus vastavate koolituste läbiviimisel. Lektorid ajakohastavad teadmisi oma valdkonna teabepäevadel, seminaridel ja koolitustel. Lisaks püüame pakkuda kvaliteetseid õppematerjale, mida ajakohastame pidevalt ja mis vastavad konkreetse ajahetke seadusandlusele;

EESMÄRGILE ORIENTEERITUS: usume, et eesmärkide seadmine annab täiskasvanule tegutsemiseks motivatsiooni. Toetame täiskasvanuhariduses seatud eesmärgi täitmist.

Häid väljakutseid soovides
Täiskasvanute Koolituskeskuse meeskond

[sppro id=”1039″][/sppro]