Miks peaks omama Raamatupidaja kutsetunnistust?

Kahetsusväärselt sageli ei nähta Raamatupidaja kutsetunnistustes väljundit ei oma ärile ega ka raamatupidaja erialal töötamisel.

Tegelikkuses on nii…

Raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

ALLPOOL ON TOODUD MÕNED EELISED, MIDA RAAMATUPIDAJA KUTSETUNNISTUS SULLE ANNAB: 

1. SUURENDAB VÕIMALUST RAAMATUPIDAJANA TÖÖLE SAADA: arvestades asjaolu, et konkurents raamatupidajate hulgas on tihe, siis tööandja eelistab  konkursil kandidaati, kellel on Raamatupidaja kutsetunnistus ette näidata;

2. SUUREMAD KARJÄÄRIVÕIMALUSED: Raamatupidaja kutsetunnistus suurendab sinu usaldusväärsust klientide suhtes ja annab sulle laialdasemad võimalused tööalaselt. Raamatupidaja kutsetunnistus annab tööandjale teada, et oled oma ala professionaal;

3. SUUREMA TÖÖTASU VÕIMALUS: Raamatupidaja kutsetunnistuse olemasolu suurendab sinu teenimise potentsiaali  raamatupidajana;

4. RAAMATUPIDAJA KUTSETUNNISTUST AKTSEPTEERITAKSE KA TEISTES EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDES: Raamatupidaja kutsetunnistuse aluseks on Euroopa Kutsekvalifikatsiooni raamistik, seega saab sellesama  kutsetunnistusega tõendada oma professionaalsust ka teistes liikmesriikides;

5. RAAMATUPIDAJA PROFESSIONAALNE ARENG JA SÕLTUMATUS: Raamatupidaja kutsetunnistus annab raamatupidajale võimaluse oma erialased teadmised proovile panna ja oma teadmisi täiendada. Raamatupidaja kutsetunnistust omandades saavad raamatupidajad hoida oma oskused ajakohastatud;

6. PROFESSIONAALSE USALDUSVÄÄRSUSE TAGAMINE SULLE JA SINU ETTEVÕTTELE: viimane mainitud eelis on eriti oluline. Raamatupidaja kutsetunnistus loob raamatupidajale väga hea maine ja suurendab nende töökindlust. Raamatupidaja kutsetunnistus suurendab raamatupidaja väärtust tööandja jaoks.

KOKKUVÕTTEKS

Raamatupidamise erialal töötavate isikute jaoks on KUTSETUNNISTUS üks väärtuslikumaid dokumente, mida saab oma CV-sse lisada. Arvestades täna selles valdkonnas tegutsevate spetsialistide suurt hulka, on konkurents väga suur.

Fakt on see, et kui soovid teistest eristuda ja olla oma ala professionaal, peavad sul olema vajalikud oskused ja kvalifikatsioon, mida tõendab RAAMATUPIDAJA KUTSETUNNISTUS.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 02. november 2024 Tallinnas. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Kui sa soovid ennast ette valmistada Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks, siis sa saad tulla juba septembrikuus algavale Raamatupidamise täiendkursusele.

Täpsem info ja registreerimine Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks on siin: https://taiendkoolitus.com/koolitused/raamatupidamise-taiendkoolitus-ettevalmistus-raamatupidaja-5-taseme-kutseeksamiks/

Täpsem info ja registreerimine Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks on siin: https://taiendkoolitus.com/koolitused/raamatupidamise-taiendkoolitus-ettevalmistus-vanemraamatupidaja-6-taseme-kutseeksamiks/