Valmistumine 2015. maikuus toimuvateks raamatupidamise kutsekvalifikatsioonieksamiteks

2015. aasta maikuus leiavad aset raamatupidamise kutsekvalifikatsioonieksamid, mille kohaselt on võimalik kõigil raamatupidajatel soovi korral taotleda kutsekvalifikatsioonitunnistust, mis tõendab vastavat kutseoskuste taset. Selleks, et juba aegsasti aidata teil valmistuda vastava kutsekvalifikatsioonieksamiks pakub Täiskasvanute Koolituskeskus enese ettevalmistamiseks/täiendamiseks vastavaid raamatupidamisvaldkonna alaseid koolitusi.

Täpsemalt, juba 2015. aasta veebruarikuus on võimalik huvilistel läbida nii Tartus, Pärnus kui ka Tallinnas raamatupidamise algkursust, mille tulemusena selle läbinud isikud peaksid omama teadmist raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursuste toimumiste keelteks on eesti ja vene keel. Oluline on mainida, et kursus annab eelduse ja vajalikud teadmised raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Nii meie koolituskeskuses algkursuse läbinutele kui ka isikutele, kellel on juba varasemalt algteadmised raamatupidamisest pakume nii Tallinnas kui ka Tartus mahukat, täpsemalt 120 akadeemilise tunnilist raamatupidamise täiendkoolitust, mille edukal läbimisel on eeldused kutsestandard raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Kuigi raamatupidajate atesteerimise kohustus käesoleval ajal puudub, on allolevalt välja toodud mõningased faktid, mida annab juurde kutsetunnistuse omamine:

Kutsetunnistus annab isikule juurde lisandväärtust ning seeläbi tõstab  ka organisatsiooni, kui terviku väärtust

Kutsekvalifikatsiooni olemasolu võib saada määravaks töötasu kehtestamisel

Järjest rohkem tööandjaid on hakanud väärtustama töölevärbamisel kutsetunnistuse olemasolu

Kutsetunnistus on raamatupidaja kvaliteedimärk- oskused, teadmised, kompetents

Avalikus sektoris liigub suund selles suunas, mille kohaselt seal töötavate raamatupidajate atesteerimine muutuks kohustuslikuks

Kutsetunnistus avab Euroopa tööturu- kutsetunnistus on seotud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, mis loob võimaluse konkureerida  Euroopa tööturul.

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtivad uuenenud raamatupidamise kutsestandardid. Täpsemalt kõigist nõuetest:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10438332/pdf/raamatupidaja-tase-5.1.et.pdf