Koolituste tagasiside

Raamatupidamise algkursuse tagasiside

Piret
“Jäin kursusega väga rahule. Lektor oli hea, kursuse ülesehitus loogiline ja asjalik. Teemad aktuaalsed ja vajalikud. Kui kunagi tuleks raamatupidamise jätkukursus läbiksin selle kindlasti!”
“Jätkake samas vaimus, jäin kursusega väga rahule.”
“Suured tänud väga informatiivse ja kasuliku koolituse eest.”
“Lektor on oma ala asjatundja.”
“Kursus oli meeldiv. Oli näha, et lektor soovib, et õpilased asjast aru saavad ning tõi kõrvalt elulisi ja huvitavaid näiteid.”
“Suured tänud lektorile hariva ja praktilise koolituse eest. Väga süsteemselt ja rahulikus tempos üles ehitatud kava ja kasulikud praktilised ülesanded.”
“Sain kursuselt palju teadmisi juurde. Kursus oli väga hästi ülesehitatud, eriti suured tänud lektorile, kes oli äärmiselt kannatlik ja kes palju harjutusi andis, et kõik õpitu praktikas kenasti kinnistatud saaks.”
“Väga sisutihe kursus. Teadmised raamatupidamisest avardusid märkimisväärselt. Väga sümpaatne lektor.”
“Kõik oli hästi korraldatud ja kursus oli arusaadav.”
“Kursuse algul antud materjal oli põhjalik ning ääretult meeldiv lektor.”
“Õppekava ja materjalid on arusaadavad ka inimesele, kes ei tea raamatupidamisest midagi. Väga hästi korraldatud”

Sekretäri-asjaajaja kursuse tagasiside

“Kursus oli tore- materjali oli väga palju ja kõik teemad said kaetud. Meeldisid praktilised tööd ja ettekannete tegemine. Teadmiste testid tulid kasuks, vastasel juhul ei oleks nii palju meelde jätnud.”
“Leian, et antud kursus oli väga kasulik ning kindlasti saan kasutada omandatud teadmisi tulevases töös. Samuti andis antud kursus motivatsiooni edasiseks õppimiseks/enesetäiendamiseks.”
“Ilma teadmiste testideta oleks olnud väga raske eksamit sooritada.”
“Lektor on väga, väga supper. Soovitan kõigile!”

Raamatupidamise täiendkursuse tagasiside

“Meie kursusel on väga palju praktilisi ülesandeid ja häid näpunäiteid. Pidevalt kontrollitakse eelnevalt omandatud teadmisi, et õpitu meelest ei läheks. Kui algselt arvasin, et täiendkursusel väga palju juurde pole õppida, siis nüüd olen aru saanud, et õppida on väga palju ja olen selle poole kursusega juba tunduvalt targemaks saanud. Väga väärt kursus!”
“Kui sooviks on raamatupidamisega tõsisemalt tegelema hakata, leian, et algkursusega ainult piirduda ei saa. Täiendkursus on suurepärane võimalus raamatupidamist süvendatult õppida, omandada praktilised teadmised ja kogemuse. Väga positiivne antud kursuse juures on see, et tegemist ei ole tuima rehkendamisega, vaid kõrvale saab ka omajagu nalja. Kursusel antakse lahendada iseseisvaid töid, mis sunnivad kaasa mõtlema, ning sellisel viisil kogetud oskused koos pakutavate töövahenditega annavadki kindluse selleks, et end raamatupidajana hästi tunda. Olen antud kursusega väga rahul ja soovitan seda tõesti ka teistele, kellel vähegi raamatupidamise vastu huvi on.”
“Lektor selgitas ja seletas hästi. Palju näiteid, mis aitasid teemat paremini mõista. Väga abivalmis ja vastutulelik.”
“Koolitus oli hea. Soovitan lektorit.”

*Tegemist on nende Täiskasvanute Koolituskeskuse koolitustel osalejate tagasisidega, kes lubasid oma vastuseid kasutada Täiskasvanute Koolituskeskust reklaamivates infokandjates