<< Tagasi

Majandusaasta aruanne

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE: koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid.  Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded  ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud kõikidele, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

 Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema arvuti olemasolu.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.

Koolituse maht: kokku 8 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Toimumisaeg 04.10.2022 kell 10.00-17.15.  Koolituse soodushind on 99 eurot + km kuni 16.09.2022. Koolituse tavahind on 129 eurot + km. 

Koolitajaks on Märt Murd

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
 • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
 • Juhatuse ja raamatupidaja rollid
 • Aastaaruande alusprintsiibid
 • Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
 • Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
 • Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
 • Valuutatehingute kajastamine
 • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
 1. Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
 • Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
 • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
 • Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
 • Nõuete hindamine ja kajastamine
 • Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
 • Ettemakstud kulude periodiseerimine
 • Varude hindamine ja kajastamine
 1. Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
 • Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja Kajastamine
 • Muu finantspõhivara hindamine ja kajastamine
 • Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
 • Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
 • Amortisatsiooni arvestus
 • Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
 • Immateriaalse põhivara hindamine ja kajastamine
 1. Põhiaruannete ja lisade koostamine
 • Bilansikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
 • Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
 • Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
 • Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
 • Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus

Koolituse läbinu:

 • mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel;
 • hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi;
 • seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega;
 • oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid;
 • tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (slaidide ja ülesannete näol) ning tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 

 

 

 


<< Tagasi

Sulge