Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Majandusaasta aruanne


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 25.09.2024 (kolmapäev)
 • 10.00-17.15
 • 8 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.
 • Tallinn
 • Eesti keel

129 + km €

99 + km €
Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande  koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE: koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid.  Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded  ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud kõikidele, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

 Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema arvuti olemasolu.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
 • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
 • Juhatuse ja raamatupidaja rollid
 • Aastaaruande alusprintsiibid
 • Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
 • Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
 • Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
 • Valuutatehingute kajastamine
 • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
 1. Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
 • Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
 • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
 • Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
 • Nõuete hindamine ja kajastamine
 • Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
 • Ettemakstud kulude periodiseerimine
 • Varude hindamine ja kajastamine
 1. Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
 • Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja Kajastamine
 • Muu finantspõhivara hindamine ja kajastamine
 • Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
 • Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
 • Amortisatsiooni arvestus
 • Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
 • Immateriaalse põhivara hindamine ja kajastamine
 1. Põhiaruannete ja lisade koostamine
 • Bilansikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
 • Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
 • Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
 • Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
 • Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus

Koolituse läbinu:

 • mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel;
 • hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi;
 • seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega;
 • oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid;
 • tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Koolitus on sülearvutipõhine!

 

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind on 99 eurot + km kuni 11.09.2024. Koolituse tavahind on 129 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (slaidide ja ülesannete näol) ning tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.