Veebipõhine õpe

Maksuarvestuse koolitus


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 16.09.2024 (8 akadeemilist tundi), 17.09.2024 (4 akadeemilist tundi) ja 18.09.2024 (8 akadeemilist tundi)
 • 16.09.2024 kell 10.00-17.15; 17.09.2024 kell 10.00-13.15 ja 18.09.2024 kell 10.00-17.15.
 • 20 akadeemilist tundi veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu
 • Eesti keel

419+ km €

359 + km €
Koolitajad:
Kaidi Kallaste, Tõnis Elling

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõttetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

NB! KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ettevõtte omanikud, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust või tegelevad maksuarvestusega ning raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kes valdavad eesti keelt ja kellel on arvutikasutamise võimalus ning Internetiühenduse olemasolu.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Maksusüsteem

Mis on maks ning millised maksud on olemas? Mida maksude eest saab?

 • Töö tasustamine ja maksustamine

Töötamise register. Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus. Tulumaks ja maksuvaba tulu. Sotsiaalmaks ja selle erijuhud. Töötasu alammäär. Bruto- ja netotasu. Ravikindlustuse kehtivus. Haigushüvitise maksmine ja maksustamine. Puhkusetasu maksmine ja maksustamine

 • Ettevõtlus ja maksustamine

Ettevõtlustulu maks. Ettevõtte tulumaks. Dividendide maksustamine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud

Lähetuskulud. Erisoodustused: mis ON ja mis EI OLE. Ettevõtte sõiduauto ja kaubikute kasutamine. Isikliku sõiduauto hüvitise maksmine. TSD ja selle lisad

 • Käibemaks

Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel, pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD).

 • Maksumenetluse üldpõhimõtted

Maksumaksja õigused ka kohustused maksumenetluses. Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted.

 • Rahvusvaheliste tehingute maksustamine

Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg. Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.

 • Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus

Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused. Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.

 • Käibemaksu eriskeemid

Kasutatud kauba edasimüügi erikord, reisiteenuste maksustamine, OSS erikord, ühendusevälise kaugmüügi maksustamise erikord, postioperaatorite erikord, internetipõhise kauplemiskoha erikord.

Koolituse läbinu:

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi maksukorralduse üldpõhimõtetest;
 • oskab arvestada maksud (suurt rõhku pannakse käibemaksuvabastustele ja sisendkäibemaksu arvestusele ning käibemaksu eriskeemidele) ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
 • oskab orienteeruda makse puudutavas seadusandluses ja vastavaid seadusesätteid kasutada;
 • oskab täita ja esitada maksudeklaratsioone;
 • on teadlik rahvusvaheliste tehingute maksustamisest;
 • on teadlik sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ning ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Ta tegutseb täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Tõnis Elling

Tõnis Elling

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Tõnise esimene tööalane kokkupuude valdkonnaga oli 1999. aastal, kui ta asus tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametnikukarjäärile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta õpetas tulevastele maksu- ja tolliametnikele erinevaid maksundusaineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast teeb Tõnis lisaks maksunõustaja tööd rahvusvahelises nõustamisettevõttes Grant Thornton Rimess OÜ. Alates 2015 töötas Tõnis Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja pärast seda Deloitte Advisory AS-i juhtiva maksunõustajana.

Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning loeb Tallinna Majanduskoolis käibemaksukursust.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 05.09.2024 on 359 eurot + km, tavahind on 419 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.