Veebipõhine õpe

Digipädevuste tõstmise koolitusprogramm kontoritöötajatele (7-päevane)


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 07.03.2024- 19.03.2024
 • 10.00-17.15
 • 46 akadeemilist tundi, sealhulgas 40 tundi veebipõhist tööd ja 6 tundi iseseisvat tööd.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Koolitus toimub veebivahendusel va kuupäevadel 07.03.2024, 08.03.2024 ja 15.03.2024, kus koolitusega saab liituda ka auditoorselt (Pärnu mnt 162, Tallinn).
 • Eesti keel
Koolitajad:
Aile Nõupuu, Brit Mesipuu, Marika Juusu, Andre Sääsk, Thea Sogenbits

KOOLITUSE EESMÄRK:  7-päevalise koolitusprogrammi läbimise tulemusena on kontoritöötajatel laiapõhjalised teoreetilised ja praktilised teadmised kõige vajalikematest digipädevustest töötavas valdkonnas. See tähendab tekstitöötlusest (Microsoft Word), esitluste koostamisest (Microsoft PowerPoint), tabelarvutusest (Microsoft Excel), ettevõtte kodulehe loomisest ja haldamisest (WordPressi baasil), kaasaegsest sotsiaalmeedia turundusest ning oskusest kujundada ettevõtte infomaterjale ja sotsiaalmeedia postitusi Canva programmiga. Samuti  küberturvalisusest, et osalejad saaksid igapäevaste tööülesannete täitmisel tõhusalt kaitsta end ja oma organisatsiooni küberohtude eest.

Digipädevuste tõstmise koolitusprogramm kontoritöötajatele toimub ajavahemikul 07.03.2024 – 19.03.2024. NB! Võimalik on osaleda ka üksikutel koolituspäevadel. 

Täpsemalt koolitus toimub 07.03.2024 kell 10.00-17.15, 08.03.2024 kell 10.00-17.15, 11.03.2024 kell 10.00-17.15, 12.03.2024 kell 10.00-14.00, 14.03.2024 kell 10.00-14.00, 15.03.2024 kell 10.00-17.15 ja 19.03.2024 kell 10.00-14.00.

NB! 07.03.2024, 08.03.2024 ja 15.11.2024 toimuvatel koolituspäevadel saab osaleda auditoorselt. Ülejäänud koolituspäevad toimuvad üksnes veebivahendusel.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Kontoritöötaja peab tänapäeval täitma väga erineva iseloomuga tööülesandeid: ametikirjade koostamine, juhtkonnale esitluste tegemine, mõningatel juhtudel ka raamatupidamise alaste kannete teostamine, kodulehe haldamine, sotsiaalmeedia postituste tegemine, ettevõtte infomaterjalide kujundamine ja koosolekute kokkukutsumine. Selleks, et kõik eelpoolnimetatud tööülesanded looksid ühelt poolt ettevõttest positiivse ja kliendi jaoks meeldiva kuvandi ning teisalt efektiivistaksid tema tööd, peaks kontoritöötajal olema väga head teadmised peamistest kontoritöös kasutatavatest programmidest. Lisaks ka sellest, kuidas olla teadlik veebiavarustes valitsevatest küberohtudest, mis ohutavad ettevõtteid kõige enam.

Koolitust viivad läbi oma valdkonna eksperdid, kes teevad teoorias õpitu läbi praktika osalejatega läbi. 

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE: Sekretär-asjaajajad, ettevõtjad, bürootöötajad, juhiabid ja administraatorid, kes soovivad, kas saada täiesti uusi teadmisi või kaasajastada juba olemasolevaid teadmisi, et digiajastul paremini hakkama saada.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED. Osaleja poolt on vajalik tagada arvuti ja Internetiühenduse olemasolu, millel on olemas töökorras mikrofon ja kaamera. Lisaks, osalejal peaksid olema arvutikasutamise baasteadmised ja põhilised internetikasutamise oskused. Koolitusel osalemiseks on vajalik Microsoft Office 365 programmide litsentsi olemasolu.

Koolituse õppekava on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Lisaks ole teadlik, koolitustoetusest tööandjatele töötaja IKT alaste oskuste arendamiseks

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

I KOOLITUSPÄEV (07.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

Koolituspäeva soodushind on 169 eurot + km.

 1. Sissejuhatus Microsoft Wordi 
 • Programmi käivitamine ja kasutajaliidesega tutvumine
 • Teksti sisestamine ja redigeerimine, töö kiirklahvidega
 • Kopeerimine, lõikamine ja kleepimine
 • Dokumendi salvestamine ja avamine
 • Dokumendi jagamine ja ühiskasutus
 1. Teksti vormindamine ja laadid 
 • Teksti vormindamine – kirjatüüp, suurus, kujundus
 • Lõikude vormindamine – joondus, taane, lõiguvahed, loendid
 • Laadide kasutamise põhimõtted
 • Lehekülje vorming, jalused ja päised
 1. Tabelid ja pildid 
 • Tabelite loomine ja vormindamine
 • Piltide lisamine ja vormindamine
 • Jooniste ja kujundite kasutamine
 • Diagrammide loomine ja muutmine
 1. Sissejuhatus PowerPointi 
 • Põhieesmärgid ja rakendusvaldkonnad
 • Uue esitluse loomine ja salvestamine
 • Slaidide lisamine ja eemaldamine
 • Piltide ja kujutiste lisamine slaididele
 • Animatsioonide lisamine elementidele
 • Slaidide sorteerimine ja korraldamine
 • Esitluse näitamine

II KOOLITUSPÄEV (08.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

Koolituspäeva soodushind on 169 eurot + km.

 1. Sissejuhatus Microsoft Excelisse 
 • Exceli käivitamine ja kasutajaliidesega tutvumine
 • Exceli töölehe ehitus ja navigeerimine töölehel
 • Kopeerimine, lõikamine ja kleepine, lõikelaua kasutamine
 • Andmete sisestamine, jadade loomine, lihtne arvutamine
 • Kasulikud kiirklahvid Excelis
 1. Andmete vormindamine ja esitamine 
 • Ridade ja veergude päisete vormindamine
 • Laadide kasutamine andmete vormindamiseks, tingimusvorming
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
 • Tabelite ja diagrammide loomine
 1. Sissejuhatus Microsoft Outlooki 
 • Toimingud sissetulevate kirjadega
 • Kaustad ja sildid, reeglite loomine
 • Kirja koostamine, manuste lisamine
 • Kalendri kasutamine
 1. Sissejuhatus Microsoft Teamsi 
 • Teamsi põhieesmärgid ja kasutusalad
 • Meeskonna loomine ja meeskonnaga liitumine
 • Vestluskanalite kasutamine ja haldamine
 • Failide üleslaadimine ja jagamine, koostöövõimalused dokumentidega
 • Koosolekute planeerimine ja liitumine
 • Vestlused ja teatised meeskonnas
 • Tujukujude ja reaktsioonide kasutamine

III KOOLITUSPÄEV (11.03.2024).  Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

Koolituspäeva soodushind on 169 eurot + km.

Facebooki ja Instagrami baasteadmised ja -oskused

 • Kuidas seadistada Facebooki ja Instagrami kontosid?
 • Facebook ja Instagram Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?
 • Kuidas koostada sotsiaalmeedia sisuplaani, kui aega ja ideid napib?
 • Mida pidada silmas piltide ja video loomisel ja lisamisel?
 • Kuidas mänge läbi viia ja kuidas seda reklaamimisel kasutada?
 • Mis asi on Facebook Pixel ja kuidas see aitab turundada?
 • Kuidas teha kõige tulemuslikumalt Facebookis ja Instagramis tasulist reklaami?
 • Hashtagid ja turundus
 • Emojide kasutamine turundamises

IV ja V KOOLITUSPÄEV (12.03.2024 ja14.03.2024).  Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVADE PROGRAMMI SIIT

Mõlema koolituspäeva soodushind on 169 eurot + km.

Kujundamine Canva programmiga

 • Canva keskkonna tutvustus. Tasuta ja tasuline Canva. Kujundusmallid. Teksti kujundamine. Värvide kasutamine. Kaubamärgi värvid. Firmastiili ühtsuse olulisus. Elementide kasutamine kujunduses.
 • Fotode leidmine, töötlemine ja kasutamine kujunduses. Efektid ja filtrid. Firma logo kasutamine. Trükitoote kujundamine. Sobilikud failivormingud kujundatud materjali allalaadimiseks. Iseseisva töö selgitamine.
 • Kleebiste ja animatsioonide kasutamine digitaalsetes postitustes. Heli lisamine. Sotsiaalmeedia postituste kujundusmallid ja postituste jagamine.
 • Esitluse loomine. Slaidide kujundamine. Üleminekud. Esitlemisviisid. Korduma kippuvad küsimused.

VI KOOLITUSPÄEV (15.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

Koolituspäeva soodushind on 169 eurot + km.

 1. WordPressis lihtsamate veebilehtede tegemine
 • WordPressi alused:
  Mis on WordPress ja miks see on oluline
  WordPressi põhikomponendid: postitused, lehed, menüüd
  WordPressi paigaldamine ja seadistamine
  Ülevaade teemadest ja pluginatest

2. Veebilehe loomine ja kujundamine

 • Lehtede loomine ja sisu lisamine
 • Piltide ja meedia kasutamine
 • Menüüde ja vidinate seadistamine

3. WordPressi laiendused ja haldamine Pluginate paigaldamine ja haldamine

 • SEO põhitõed WordPressis
 • Turvalisuse alused
 • Veebilehe varundamine ja uuendamine

VII KOOLITUSPÄEV (19.03.2024).  Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

Koolituspäeva soodushind on 99 eurot + km.

Küberturvalisus kontoritöötajale 

 • Küberturvalisuse olulisus, küberohtud
 • Konfidentsiaalse teabe kaitse, paroolihaldus ja turvalise autentimise meetodid, õngitsused.
 • Sotsiaalse manipulatsiooni meetodeid
 • Tarkvara ja seadmete turvalisuse põhimõttete rakendamine, (regulaarsed tarkvarauuendused, tulemüür ja pahavaravastase tarkvara kasutamine)
 • Turvaline töö hübriidkontoris ja turvaline võrgu kasutamine
 • IKÜM ja andmekaitse ning privaatsus
 • Uued küberturvalisuse ohtud, pidev teadlikkuse tõstmine ja küberohtude ennetamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

 • On omandanud tekstidokumentide ja esitluste koostamise põhioskused rakendustes Microsoft Word ja Microsoft PowerPoint
 • On omandanud tabelarvutuse ning elektronposti ja meeskonnatöö põhioskused rakendustes Microsoft Excel, Microsoft Outlook ja Microsoft Teams
 • On omandanud baasteadmised sotsiaalmeedia kasutusest Eestis
 • Oskab infomaterjalide kujundamisel kasutada Canva võimalusi ning selle põhilisi tööriistu
 • Oskab teha WordPressis lihtsamaid veebilehti ja neid hallata
 • On teadlik küberturvalisuse olulisusest ja küberohtudest

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Aile Nõupuu

Aile Nõupuu

Aile tegutseb enamasti koolitaja, fotograafi ja kujundajana. Tema põhilised koolitusvaldkonnad on tooteturundus ja fotograafia, mille käigus viib ta läbi Canva koolitusi, õpetab veebilehtede loomist, sotsiaalmeedia turundust ja korraldab erinevaid fotokursusi.

Arendusjuhi tööd tegi Aile 17 aastat ning siis oli tema üheks põhiliseks tööülesandeks turundus- ja müügitöö, sealhulgas turundusmaterjalide kujundamine, veebilehtede haldamine ja sotsiaalmeedia turundus. Kümmekond aastat tagasi täiendas ta oma oskusi EKA Avatud Akadeemias kujundusgraafika alal. Sellest ajast on tal pikaajalised kogemused Adobe Illustratori ja Photoshopi programmidega. Nii turundus- kui kujundusoskused on Ailele väga palju kasuks tulnud Canva keskkonna tundmaõppimisel, kasutamisel ja õpetamisel. 

Fotograafia on Aile suur hobi ja võimalus end loominguliselt väljendada. Algteadmised fotograafiast sai Aile Haapsalu Rahvaülikoolist. Aile õpetab fotograafiat ja tooteturundust ka Haapsalu Kutsehariduskeskuses erinevate erialade täiskasvanuõppes. 

Viimased 11 aastat on Aile olnud täiskasvanute koolitaja ning omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistust. 2022. aastal sai Aile tunnustuse Läänemaa Aasta koolitaja ja vabariiklikult Aasta koolitaja eripreemia. 

Brit Mesipuu

Brit Mesipuu

Brit on kogenud turundusprofessionaal, kelle karjäär hõlmab juba 20+ aastat turundusalast töökogemust. Nüüd aga vastutab ta turundustegevuste eest pereettevõttes Milos Reklaam. Oma igapäevatöös keskendub Brit peamiselt sotsiaalmeedia turundusele, kirjutades artikleid, hallates ettevõtete veebilehti ning sotsiaalmeedia kanaleid. Lisaks on ta nõutud esineja erinevatel koolitustel, pakkudes nii personaalset ja ettevõttesisest koolitust ning konsultatsioone. Tema eriliseks lemmikuks on sotsiaalmeediaturunduse reklaamikampaaniate loomine ja juhtimine.

Marika Juusu

Marika Juusu

Marika  on tegutsenud turundus- ja müügivaldkonnas juba rohkem kui 20 aastat. Ta on töötanud nii turundusjuhina kui ka vabakutselisena: viimased aastad rohkem koolitajana, kuid käe soojas hoidmiseks on mul alati ka mõni turundusprojekt käsil. Koostöös Veebimajutusega olen korraldanud kodulehe tegemise koolitusi, kus on osalenud ligi 8000 inimest.

Andre Sääsk

Andre Sääsk

Andre omab pikaajalist ja põhjalikku töökogemust lektorina (üle 20 aasta). Nimelt Andre töötab käesoleval ajal erinevates ülikoolides ja koolituskeskustes infotehnoloogia ja rakendustarkvara lektorina. Andre on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika eriala. Andre koolitusi on väga kiidetud, kuna need on väga praktilised ning mitmekülgsed.

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on kübermaailma äriturvalisuse ekspert, kellel on pikaajaline kogemus turvaliste ärimudelite loomisel ja jätkusuutlike protsesside planeerimisel. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina vastutab ta turbepoliitika kujundamise, standardite järgimise ning meie maksusaladuse igapäevase kaitse eest. Lisaks sellele tegeleb Thea aktiivselt teadustööga EBS-is, keskendudes küberkuritegevuse väärtusahelatele ja ärimudelitele rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.

Thea on tunnustatud küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustanud mitmeid organisatsioone, aidates neil siduda infoturvet ja julgeolekut organisatsiooni strateegiaga ning luua infoturbe teekaarte ja küberturbe poliitikaid. Ta on samuti aktiivselt kaasatud globaalsel turul, nõustades ettevõtteid ja organisatsioone toodete planeerimisel, küberturvalisuse kavandamisel, intsidentide lahendamisel ja organisatsiooni juhtimise optimeerimisel.

Thea on kogenud koolitaja, kes valmistab ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 19.02.2024 on 599 eurot + km, tavahind on 649 eurot + km. Võimalik on osaleda ka üksikutel koolituspäevadel. 

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.