<< Tagasi

Meeskond

Märt Murd

Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupdaja, tase 6 lektor Märt Murd (asukoht Tallinn) on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab  kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.

Natalja Roiko

Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn, õppekeel on vene keel) on lõpetanud Tallinna Tehnika Ülikooli majandusarvestus erialal. Lisaks Nataljal on kõrgharidus pedagoogika valdkonnas. Natalja on ettevõtja, ettevõtete finantsseisundi analüüsimise spetsialist ja maksunõustaja. Tegeleb projektide väljatöötamisega mittetulundusühingu jaoks ning äriplaanide koostamisega klientidele. 2014. aastast töötab Natalja täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe,

Kersti Sild

Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tartu) Kersti Sild omab bakalaureuse kraadi ärijuhtimises, magistriharidust finantsjuhtimises ning täiendanud oma teadmisi erialastel koolitustel. Kersti on töötanud üle kuue aasta rahvusvahelises tootmisettevõttes pearaamatupidajana. Lisaks igakuistele finantsaruannetele koostab eelarveid, omahinna arvutust ning kuluanalüüsi. Lisaks tootmisettevõtte pearaamatupidaja ametile pakub Kersti läbi isikliku ettevõtte väikeettevõtetele raamatupidamise teenust, finantsalast nõustamist ning koostab äriplaane. Kersti

Manivald Sternhof

Raamatupidaja, tase 5 lektor Manivald Sternhof (asukoht Tallinn) on raamatupidamisteenuse osutaja, koolitaja ja Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige. Manivald on omandanud finantsarvestuse eriala Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6. Lisaks on Manivald end järjepidevalt koolitanud raamatupidamisvaldkonnas. Manivald on töötanud alates 2012. aastast erinevates õppeasutustes (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis) viies läbi erinevaid raamatupidamise ja

Ly Pärn

Täiskasvanute Koolituskeskuse juhataja Ly Pärn on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis  avaliku halduse erialal ning Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe õigusteaduskonnas.  Käesoleval ajal jätkab Ly oma õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppes. Ly on tegelenud koolitusvaldkonnaga ligikaudu seitse aastat. Täpsemalt on  Ly nii ise läbi viinud  erinevaid kursuseid kui ka olnud teistes koolitusettevõtetes juhataja rollis. Käesoleval ajal on Ly ülesanneteks Täiskasvanute Koolituskeskuse igapäevatöö juhtimine
Elena Lass

Elena Lass

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursuse lektor Elena Lasson lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2013. aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, kus lõpetas magistratuuri 2016. aastal.
Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Sekretär – asjaajaja kursuse lektor (Tallinn) Katrin Pajunurm on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajamise ja arhiivinduse eriala, Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse eriala ja kaitsnud samas koolis ka magistrikraadi haldusjuhtimise erialal. Oluline on mainida, et Katrin on Dokumendihaldurite Ühingu liige.
Hele Moor

Hele Moor

Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor (asukoht Tartu) Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Tarvo Seenmaa

Raamatupidamise algkursuse lektor Tarvo Seenmaa (asukoht Tallinn) on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Raamatupidamisvaldkonnas alustas Tarvo tegutsemist 1993. aastal. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas.

Marika Kaselo

Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn) Marika Kaselo on lõpetanud Tallinna Ülikooli, kus ta on omandanud haridusteaduse magistrikraadi. 2013.a. lõpetas Marika kutseõpetaja magistri õppekava, mille lõpetanuna omab kutseõpetaja kutsestandardi 7.taset. Viimasest johtuvalt on oluline lisada, et Marikal on head teadmised ja oskused õppeprotsessi planeerimisel, õpilase ja õppija arengu toetamisel, erialaõppe arendamisel ja täiskasvanute koolitamisel. Raamatupidamise eriala õppis Marika Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, mille lõpetas

Ave Laanmets

Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor (asukoht Pärnu) Ave Laanmets  on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab raamatupidaja tase V kutsetunnistust. Samuti on Ave omandanud Eesti Maaülikoolis sotsiaalteaduse magistrikraadi täites majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finantsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku

<< Tagasi