<< Tagasi

Meeskond

Natalja Roiko

Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn, õppekeel on vene keel) on lõpetanud Tallinna Tehnika Ülikooli majandusarvestus erialal. Lisaks Nataljal on kõrgharidus pedagoogika valdkonnas. Natalja on ettevõtja, ettevõtete finantsseisundi analüüsimise spetsialist ja maksunõustaja. Tegeleb projektide väljatöötamisega mittetulundusühingu jaoks ning äriplaanide koostamisega klientidele. 2014. aastast töötab Natalja täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe,

Ly Pärn

Täiskasvanute Koolituskeskuse juhataja Ly Pärn on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis  avaliku halduse erialal ning Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe õigusteaduskonnas.  Käesoleval ajal jätkab Ly oma õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppes. Ly on tegelenud koolitusvaldkonnaga ligikaudu seitse aastat. Täpsemalt on  Ly nii ise läbi viinud  erinevaid kursuseid kui ka olnud teistes koolitusettevõtetes juhataja rollis. Käesoleval ajal on Ly ülesanneteks Täiskasvanute Koolituskeskuse igapäevatöö juhtimine
Elena Lass

Elena Lass

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursuse lektor Elena Lasson lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2013. aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, kus lõpetas magistratuuri 2016. aastal.

Tiina Voogla

Sekretär-asjaajaja kursuse lektor (asukoht Tartu) Tiina Voogla on lõpetanud Audentese Kõrgema Ärikooli ärikorralduse finantsjuhtimise eriala ja täiendanud end Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas infokorralduse erialal. Tiina omab arhivaari kutsetunnistust ning on ligi 20 aastat tegelenud paber- ja digidokumentidega ning erinevate andmebaasidega. Täpsemalt, kohtute üldkantselei juhatajana oli ta eestvedajaks dokumendihaldussüsteemi Delta ja kohtute infosüsteemi KIS 1 ja KIS
Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Sekretär – asjaajaja kursuse lektor (Tallinn) Katrin Pajunurm on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajamise ja arhiivinduse eriala, Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse eriala ja kaitsnud samas koolis ka magistrikraadi haldusjuhtimise erialal. Oluline on mainida, et Katrin on Dokumendihaldurite Ühingu liige.

Rita Ilisson

Raamatupidamise täiendkursuse lektor (asukoht Tallinn) Rita Ilisson on New Yorgis sündinud majandusteadlane (MA Economics), finantsanalüütik, õppejõud ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, jt riikides. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja aastatel 2001-2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) liige. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone
Hele Moor

Hele Moor

Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor (asukoht Tartu) Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Tarvo Seenmaa

Raamatupidamise algkursuse lektor Tarvo Seenmaa (asukoht Tallinn) on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Raamatupidamisvaldkonnas alustas Tarvo tegutsemist 1993. aastal. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas.

Marika Kaselo

Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn) Marika Kaselo on lõpetanud Tallinna Ülikooli, kus ta on omandanud haridusteaduse magistrikraadi. 2013.a. lõpetas Marika kutseõpetaja magistri õppekava, mille lõpetanuna omab kutseõpetaja kutsestandardi 7.taset. Viimasest johtuvalt on oluline lisada, et Marikal on head teadmised ja oskused õppeprotsessi planeerimisel, õpilase ja õppija arengu toetamisel, erialaõppe arendamisel ja täiskasvanute koolitamisel. Raamatupidamise eriala õppis Marika Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, mille lõpetas

Ave Laanmets

Raamatupidamise algkursuste lektor (asukoht Pärnu) Ave Laanmets  on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab raamatupidaja tase V kutsetunnistust. Samuti on Ave omandanud Eesti Maaülikoolis sotsiaalteaduse magistrikraadi täites majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finantsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku ligikaudu 12

<< Tagasi