Ly Pärn

Ly Pärn

Juhataja

Täiskasvanute Koolituskeskuse juhataja Ly Pärn on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis  avaliku halduse erialal ning Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe õigusteaduskonnas.  Käesoleval ajal jätkab Ly oma õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppes.

Ly on tegelenud koolitusvaldkonnaga ligikaudu kaheksa aastat. Täpsemalt on Ly nii ise läbi viinud  erinevaid kursuseid kui ka olnud teistes koolitusettevõtetes juhataja rollis.

Käesoleval ajal on Ly ülesanneteks Täiskasvanute Koolituskeskuse igapäevatöö juhtimine ja erinevate protsesside koordineerimine eesmärgiga tagada nii koostööpartnerite kui ka klientide heaolu. Lisaks vastutab Ly ka koolituste väljatöötamise ja kvaliteedi tagamise eest.