<< Tagasi

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena toimub ajavahemikul 19.09.2022 – 06.11.2022

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega).

SIHTGRUPP: koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik. Osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Õppekeel: eesti keel.

Õppekava on kättesaadav siit

Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 20 tundi auditoorset tööd, mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel  ja 38 tundi iseseisvat tööd + 2 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 40 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Raamatupidamise algkursus, e-õppena toimub ajavahemikul 19.09.2022 – 06.11.2022. 

Põhimõttelisemate raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetest loengutest (20 akadeemilist tundi), mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel. Ülejäänud materjal (40 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Seega, auditoorne õpe veebipõhiselt Zoomi teel toimub sel perioodil kolmel korral: Kuupäevadel 25.09.2022  ja 23.10.2022 toimub veebipõhine õppetöö kell 10.00-15.30. Kuupäeval 09.10.2022 toimub veebipõhine õppetöö kell 10.00-15.00.

Auditoorsed tunnid viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Koolituse ajakavaga on võimalik täpsemalt tutvuda siit

Lektor: Hele Moor

Koolituse soodushind kuni 05.09.2022 on 239 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Tavahind on 259 eurot.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 1. teema: Raamatupidamise põhitõed.
 2. teema: Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
 3. teema: Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine.
 4. teema: Majandustehingute kajastamine kontodel
 5. teema: Käibevara ja selle arvestus
 6. teema: Põhivara ja selle arvestus
 7. teema: Kohustised ja nende arvestus
 8. teema: Omakapital ja selle arvestus
 9. teema: Ostu- ja müügi- tehingute kajastamine
 10. teema: Kulude ja tulude arvestus
 11. teema: Käibemaksu arvestus
 12. teema: Töötasude arvetus
 13. teema: Maksuarvestus
 14. teema: Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
 15. teema: Sisekontrolli alused
 16. Kordamine ja eksami sooritamine

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid;
 • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
 • kajastab lihtsamad majandussündmused arvestusregistrites rakendades finantsarvestuse meetodeid;
 • oskab arvestada vara, kohustiste ja omakapitali seisu;
 • arvestab töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitisi lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • tunneb maksude ja maksete arvestamise põhimõtteid ja oskab täita maksudeklaratsioone;
 • eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, lähtudes kehtivatest õigus ja normatiivaktidest;
 • omab teadmisi lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB!Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest. Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.

 


<< Tagasi

Sulge