Veebipõhine õpe
Videokoolitus

Salvestatud seminar: Negatiivse omakapitali nö positiivseks viimine ja millised on raamatupidamislikud võimalused selleks


 • Salvestatud 14.02.2022
 • 45m
 • Videokoolitus
 • Eesti keel
39 €
Koolitaja:
Kristo Krumm

Seminar toimus: 14.02.2022 kell 10.00-10.45 veebikeskkonnas Zoom, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

Salvestatud seminari link saadetakse peale arve tasumist.

Kui juhtub nii, et esitades äriregistrile negatiivse omakapitaliga aruanne, tuleb teade, kus juhitakse sellel tähelepanu ja kohustatakse omakapitali seadusega ettenähtud nõuetele vastavusse viima.

Kui negatiivse omakapitali taastamiseks midagi ette ei võeta, võidakse äriühing kohtumäärusega ÄS § 203 alusel lõpetada.

Seminari eesmärk on leida viisid, kuidas negatiivne omakapital nö positiivseks viia ja millised on raamatupidamislikud võimalused selleks.

Seminaril tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

 • Varade väärtuse muutmine
 • Kapitali vähendamine
 • Ülekurss
 • Täiendava reservkapitali loomine
 • Omakapitali suurendamine
Kristo Krumm

Kristo Krumm

Alustava ettevõtja baaskoolituse lektor

Kristo Krumm-  Kristo on õppejõu ja koolitajana töötanud 15 aastat. Ta on alustava ettevõtja koolitusi läbi viinud juba kümme aastat ning selle aja jooksul koolitanud üle 1000 alustava ettevõtja.

Kristo on ettevõtja alates 1990. aastate algusest, ta on loonud kaheksa ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning tal on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistus. Kristol on magistrikraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt ning politoloogia magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Salvestatud seminari hind on 39 eurot + km. Salvestatud seminari link saadetakse peale arve tasumist.