Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
Klientide lemmik

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe, Õhtune õpe
 • 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Tallinnas: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Võimalik on koolitustega liituda ka veebipõhiselt Zoomi vahendusel omades arvutit ja Internetiühendust.
 • Tallinn, Tartu, Pärnu
 • Eesti keel, Vene keel

279 €

249 €
Koolitajad:
Tarvo Seenmaa, Svetlana Moskvina

ÕHTUTI TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED

KÕIKIDE ALLOLEVATE KOOLITUSTEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

 • raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.04.2024 – 20.06.2024. Auditoorne või veebipõhine õpe toimub igal  teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30.
 • raamatupidamise algkursus vene keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 29.04.2024 – 19.06.2024. Auditoorne või veebipõhine õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18.00-20.30.

PÄEVASEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED

 • raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 29.04.2024 – 22.05.2024. Auditoorne või veebipõhine õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne või veebipõhine õppetöö toimub 29.04.2024, 06.05.2024, 08.05.2024, 13.05.024  ja 15.05.2024 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 20.05.2024 toimub auditoorne või veebipõhine õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 22.05.2024 toimub auditoorne või veebipõhine õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu).

Loe koolituse toimumise kohta Pärnus ja Tartus.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

SIHTGRUPP: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
 • omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes on koolituse läbinu omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Tarvo Seenmaa

Tarvo Seenmaa

Tarvo Seenmaa on raamatupidamise algkursuse lektor Tallinnas. Tarvol on magistrikraad EBS-ist ärijuhtimise erialalt spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Raamatupidamisvaldkonnas tegutsemist alustas Tarvo 1993. aastal. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvara arendades ja juurutades, pearaamatupidajana töötades ning eri valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Tarvo on ennast täiendanud Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas. Tarvo liitus Täiskasvanute Koolituskeskusega 2018. aastal.

Svetlana Moskvina

Svetlana Moskvina

Raamatupidamise algkursuse lektor (õppekeel on vene keel) Svetlana Moskvina on lõpetanud Tallinna Kõrgema Tehnikakooli ja Moskva Riikliku Sotsiaalülikooli majandusteaduse kraadi. Lisaks omab Svetlana kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.

Svetlana on ettevõtja, raamatupidamise spetsialist ja alates 2014. aastast töötab ta täiskasvanute koolitajana. Svetlana täiendab pidevalt oma oskusi, jagades oma teadmisi õpilaste ja kolleegidega. Ta on Eesti Raamatupidajate Kogu liige.

Alates 2019. aastast annab Svetlana Tallinnas Täiskasvanute Koolituskeskuses raamatupidamise algkursuseid.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste hinnad:

  • Vene keelsel koolitusel soodushind on 289 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel kuni 15.04.2024 (tavahind on 319 eurot, hind sisaldab km)
  • Eesti keelsetel koolitustel soodushind on 249 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel kuni 16.04.2024 (tavahind on 279 eurot koos km-ga).

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

  Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu. Vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja töölehed.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.

  Loe koolituse toimumise kohta Pärnus ja Tartus.