Veebipõhine õpe
Uus!

Registreerimine palgaarvestuse ja tööõiguse 47- tunnisele koolitusele


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 24.09.2024 – 15.10.2024
 • 13.00-17.15
 • 47 akadeemilist tundi (42 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu
 • Eesti keel

399 + km €

379 + km €
Koolitaja:
Elena Lass

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus toimub ajavahemikul 24.09.2024– 15.10.2024. Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 24.09.2024, 26.09.2024, 01.10.2024, 03.10.2024, 08.10.2024, 10.10.2024 ja 15.10.2024 toimub õppetöö kell 13.00-17.15.

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline. Et mitte leida end töövaidluskomisjonist või kohtust või lausa meedia negatiivses kajastuses, tuleb targalt tegutseda juba lepinguid ette valmistades ning hästi tunda tööandja ja töötaja erinevaid õigusi ning kohustusi. Töötasude arvestust on tihti peetud koguni üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja, väikeettevõtja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused.

SIHTGRUPP: koolitus on sobiv nii väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele kui raamatupidajatele/palgaarvestajatele. Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma lepingute sõlmimisega ja töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Õppe alustamise tingimused: koolitusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusele tulijatelt ei nõuta varasemaid kokkupuuteid raamatupidamise, palgaarvestuse ega tööõigusega.

Õppetöö maht on kokku 47 akadeemilist tundi (42 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd).

NB! Loenguid ei salvestata!

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:

 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Tööajaarvestus
 • Erinevate puhkusetasude arvestus
 • Haigustasu arvestamine
 • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
 • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
 • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
 • Töötasudega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestamine
 • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid. Õpilane:

 • on omandanud teadmised tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest;
 • on omandanud teadmised töö tegemiseks sobilike lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
 • oskab rakendada tööajaga seonduvaid küsimusi (mh summeeritud tööajaga töötamist);
 • on omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude ja töötasu maksude arvestamise valdkonnas;
 • omab ülevaadet töösuhte raames arvutatavatest erinevatest tasudest (näiteks keskmise töötasu arvestamise kõige keerulisemad nüansid; erinevad tõlgendused ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamisel, jmt);
 • oskab orienteeruda õigusaktides sisalduvate lünkade ja vastuolude lahendamisel ning tunneb asjakohast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikat.
Elena Lass

Elena Lass

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursuse lektor Elena Lass on lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2013. aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, kus lõpetas magistratuuri 2016. aastal.

Palgaarvestuse praktilisi kogemusi omandas ta audiitorbüroos BDO Eesti AS, kus vastutas viie aasta vältel palgaarvestuse klientide tööde teostamise eest. Seal tegi ta muuhulgas näiteks sellise suurkliendi nagu Skype Technologies töötajate palgaarvestust. Seejärel asus Elena juristina tööle audiitorbüroo Deloitte juurde asutatud advokaadibüroosse Deloitte Legal, kus ta oli samuti seotud mitmete tööõiguse valdkonna klienditöödega. Hetkel töötab Elena Advokaadibüroos Pohla & Hallmägi juristina, kus lahendab samuti klientide tööõiguse alaseid küsimusi ning vaidlusi.

Elena on pidanud aastast 2012 tööõiguse ja palgaarvestuse loenguid ja seminare Tallinna Tehnikaülikooli finantsarvestuse instituudi juures.

Lisaks Elena on esinenud näiteks Tallinna Konverentside, Raamatupidajate Kogu jt poolt korraldatud konverentsidel ja koolitustel. Elena avaldanud mitmeid tööõigust ja palgaarvestust puudutavaid artikleid erinevates erialastes ajakirjas, näiteks ajakirjades MaskuMaksja, Personalipraktik ja teistes. Elena liitus Täiskasvanute Koolituskeskusega 2013. aastal.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 13.09.2024 on ühele osalejale 379 eurot + km (tavahind on 399 eurot + km). 

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.