Veebipõhine õpe

Mida peab raamatupidaja teadma andmekaitse seadusest?


 • Veebipõhine õpe
 • 06.11.2024
 • 10.00- 12.45
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Veebikoolitus
 • Eesti keel

129 + km €

99 €
Koolitaja:
Siiri Viil

KOOLITUSPÄEVA EESMÄRK: Anda raamatupidajatele baasteadmised isikuandmete töötlemise põhimõtetest raamatupidamises.

MIKS SEE TEEMA ON OLULINE:  Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida ettevõte või organisatsioon on aja jooksul kogunud. Raamatupidajatel on ligipääs nii klientide kui töötajate isikuandmetele. Määrus seab raamatupidaja ette terve rea küsimusi, millele ta peab oskama vastata. Näiteks töötaja lapsele jõulupaki ostmiseks peab küsima nõusolekut või kas isikukaartide info on isikuandmed või millal ei ole luba tarvis isikuandmete kogumiseks. Et määrusega kursis olla ja osata seda õigesti kasutada, räägime veebiseminaril teemadest, mis puudutavad raamatupidajat isikuandmete töötlemise kontekstis.

 KOOLITUSEL OSALEMISE EELDUSED: mõningane kogemus raamatupidamises, et mõista isikuandmete töötlemist raamatupidamise protsessides.

Koolituspäev on suunatud spetsiaalselt raamatupidajatele, pearaamatupidajatele ja finantsjuhtidele.

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 1. Üldmääruse põhimõisted.
 • Nõusolek ja seaduslik alus. Nõusoleku vabatahtlikus. Alaealise nõusolek. Töötlemise piiramise õigus.
 • Minimaalsus.
 • Kasutuse piiramine ja eesmärgistatus.
 • Kaasaskantavus ja õigus küsida koopiat.
 • Unustamine.
 • Andmete õigsus – kustutamine, töötlemise lõpetamine ja parandamine.
 • Säilitamise piirang.
 • Vastutav ja volitatud töötleja.
 • Tõendamiskohustus.
 1. Millised on õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks (nõusolek, seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi, lepingust tulenev õigus, muud alused).
 2. Andmebaas pilves või server teenuseostuajalt – millele teenuselepingus tähelepanu pöörata.

Koolituse lõpuks osaleja:

 • Mõistab isikuandmete töötlemise põhialuseid
 • Oskab kriitiliselt hinnata isikuandmete töötlemisel raamatupidamises selle põhjendatust
 • Oskab hinnata raamatupidamise protsessides IT turvalisuse baaselemente, et tagada isikuandmete töötlemise vastavus.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Siiri Viil

Siiri Viil

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise ja paljude muude teemadega, s.h rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesisesed protsessid ja riskide juhtimise mudelid.

 

Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks on Siiri muusikaterapeut ja pereterapeut (väljaõppes).

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 23.10.2024 on 99 eurot + km, tavahind on 129 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.