Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 17.09.2024 (teisipäev)
 • 10.00-13.15
 • 4 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.
 • Tallinn

189+ km €

169 + km €
Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte investeerimisprojektide eelarvestamiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks, et teha informeeritud investeerimisotsuseid.

KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

MIKS KOOLITUS VAJALIK ON? Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui: see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust või selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE? Koolitusel süvenetakse pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume.

SIHTGRUPP: kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Sissejuhatus

 • Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle kasutamine investeerimisotsuste tegemisel
  • Raha tulevikuväärtus
  • Raha nüüdisväärtus

Investeeringute eelarvestamine (Capital budgeting)

 • Investeeringute rahavood
 • Kapitali nõutav tulumäär
  • Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
  • Võõrkapitali hind

Investeeringute tasuvuse hindamismeetodid

 • Tasuvusaeg (Pay-back periood)
 • Puhasnüüdisväärtus (NPV)
 • Sisemine tulumäär (IRR)
 • Tasuvusindeks (PI)

Praktilised harjutused!

Koolituse läbinu:

 • tunneb raha ajaväärtuse põhimõtteid ning oskab neid kasutada rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel;
 • oskab arvutada kapitali kaalutud keskmise hinda ning teab selle rolli kapitali tasuvusläve määramisel;
 • oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid ning arvutada nende nüüdispuhasväärtust;
 • tunneb ning oskab kasutada investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid;
 • oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, nüüdispuhasväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 03.09.2024 on 169 eurot + km, tavahind on 189 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.