Veebipõhine õpe

Koolitus: Finantsmudelite koostamine / Finantsmudelite koostamine tabelarvutustarkvara (MS Excel, Google Sheets) abil


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 29.10.2024, 05.11.2024, 12.11.2024 ja 19.11.2024
 • 29.10.2024, 05.11.2024 ja 12.11.2024 toimub koolitus kell 10.00-17.15 ning 19.11.2024 toimub koolitus kell 10.00-11.30.
 • 52 akadeemilist tundi, sealhulgas 26 tundi veebipõhist tööd ja 26 tundi iseseisvat tööd
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Veebikoolitus
 • Eesti keel
Koolitaja:
Märt Murd

MIKS SEE KOOLITUS ON OLULINE: ettevõtte tegevuse kavandamisel ja juhtimisel on oluline mõista, kuidas üks või teine otsus ettevõtet mõjutab (eelkõige rahaliselt). Selleks, et otsuste ja tegevuskavade mõju hinnata, kasutatakse finantsmudeleid, mille abil „mängitakse läbi“ ning võrreldakse erinevate tegevusplaanide mõju ettevõtte finantstulemustele.

Finantsmudelite koostamine tabelarvutustarkvara abil on kriitiline oskus nii finantsjuhtidele, analüütikutele kui ka ettevõtjatele. See võimaldab neil teha andmepõhiseid otsuseid, analüüsida ärivõimalusi, prognoosida rahavooge ja hinnata investeeringute tasuvust. Tabelarvutustarkvara, nagu MS Excel ja Google Sheets on paindlikud ja võimsad tööriistad, mis on laialdaselt kasutusel finantsanalüüsis ja ‑planeerimises ning võimaldavad finantsmudeli olemasolul erinevate stsenaariumide läbimängimist minutitega.

Allolevana on välja toodud finantsmudelite koostamise peamised eelised:

 • Otsuste tugi: Finantsmudelid aitavad hinnata ja võrrelda erinevate tegevusplaanide mõju ettevõtte finantstulemustele.
 • Tabelarvutustarkvara Kasutamine: MS Excel ja Google Sheets võimaldavad kiiresti ja tõhusalt luua ja analüüsida keerukaid finantsmudeleid.
 • Tulemuslikkuse hindamine: finantsmudelite abil saab optimeerida ressursikasutust ja teha täpseid investeerimisotsuseid.
 • Ülevaade ja ennetamine: Finantsmudelite koostamine annab põhjaliku ülevaate ettevõtte finantsolukorrast ja aitab ennetada võimalikke probleeme.

KOOLITUSE EESMÄRK. koolitusprogrammi lõpuks on osalejad saanud ülevaate olulistest finantsmudelite koostamise põhimõtetest ja töövõtetest; on kasutanud neid põhimõtteid ja töövõtteid praktiliste ülesannete lahendamisel ning saavad need teadmised oma ettevõttes või praegusel/tulevasel töökohal kohe tööle rakendada.

SIHTGRUPP. See koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada või täiustada oma oskusi finantsmudelite koostamises ja analüüsimises MS Excel / Google Sheets abil. Sihtgrupi hulka kuuluvad finantsjuhid, analüütikud, ettevõtete juhid, iduettevõtete asutajad, projektijuhid ja ärikonsultandid. Koolitus sobib hästi ka neile, kes töötavad ettevõtluse, investeeringute, riskijuhtimise ja strateegilise planeerimise valdkondades ning vajavad praktilisi teadmisi ja tööriistu, et teha andmepõhiseid otsuseid ja prognoose.

Koolituse õppekava on leitav siit

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Mudelid majanduses: Mis on mudelid ja miks neid kasutatakse. Mudelite roll erinevates valdkondades ning mudelite põhielemendid.
 2. Tabelarvutuse põhialused: Ülevaade tabelarvutusvahenditest MS Excel ja Google Sheets nende peamistest võimalustest. Kasutajaliidese olulisemad elemendid, valemite koostamine, viitamine ning lahtrite nimetamine.
 3. Ettevalmistamine mudeli koostamiseks: Mudeli sisendite ja väljundite määratlemine, millised on sõltumatud ja sõltuvad muutujad finantsmudelis. Millised on eeldused ja millised on tulemused.
 4. Ettevõtte tulude prognoosimine- Müügiplaan, korduvad tulud (ARR, MRR), loobumismäär (Churn rate), kliendi eluea tulu (LTV).
 5. Ettevõtte kulude prognoosimine- Püsikulud, muutuvkulud, otsusepõhised kulud, kliendivõitmise kulu (CAC), kapitalikulud, finantskulud.
 6. Ettevõtte rahavoogude prognoosimine- Rahavoogude tuletamine ning raha põletamismäära (Burn-rate) ja rahalise jaguvuse (Runway) arvutamine. Arvestamine kapitaliinvesteeringute (Capex) ja finantseerimise rahavoogudega
 7. Stsenaariumarvutlus- Stsenaariumite lisamine prognoosidele.
 8. Omahinna prognoosimine, arvutamine ja jälgimine- Ühiku omahinna prognoosimine (Unit-economics) ja jälgimine hinnakujunduses.
 9. Tundlikkusanalüüsi teostamine- Kuidas ja mil määral mõjutab sisendandmete kõikumine ettevõtte tulemust.
 10. Ettevõtte väärtuse arvutamine- Rahavool põhineva ettevõtte väärtuse arvutamine (Valuation) diskonteeritud rahavoogude meetodil (DCF)

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse lõpuks osaleja:

 • Mõistab mudelite olemust ja nende olulisust tegeliku elu nähtuste lihtsustamisel.
 • Oskab kasutada Exceli põhifunktsioone ettevõtte finantsmudeli koostamiseks, et prognoosida ettevõtte finantstulemusi.
 • Oskab kasutada Exceli spetsiifilisemaid tööriistu ja funktsioone finantsmudelile erinevate stsenaariumite lisamiseks ja võrdlemiseks.
 • Oskab finantsmudeli abil prognoosida ja analüüsida ettevõtte tulusid ja kulusid.
 • Oskab finantsmudelis koostada ja hallata rahavoogude prognoose ning analüüsida rahavoopõhiseid mõõdikuid nagu Runway, Burn-rate.
 • Oskab arvutada projekti puhasväärtust (NPV) ja sisemist tasuvusmäära (IRR), et anda hinnang projekti väärtusele ja tasuvusele.
 • Oskab finantsmudeli abil läbi viia tundlikkusanalüüsi, et hinnata, kuidas erinevad muutujad mõjutavad finantsmudelite tulemusi ja teha informeeritud otsuseid riskide ja võimaluste kohta.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend või tunnistus.

Märt Murd

Märt Murd

Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid riiklikult tunnustatud Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi, mis näitab, et tema teadmised on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kaasajastatud ja kooskõlas riigi poolt tunnustatud nõuetega. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 15.10.2024 on 899 eurot + km, tavahind on  1099 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.