Veebipõhine õpe

Finantsjuhtimise ja -analüüsi mentorprogramm


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 28.10.2024 - 16.12.2024
 • Esmaspäeviti kell 10.00-13.15 ja reedeti kell 10.00-11.30
 • 80 akadeemilist tundi, sealhulgas 48 tundi veebipõhist tööd ja 32 tundi juhendatavat iseseisvat tööd.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Veebikoolitus
 • Eesti keel

1 199 eurot + km €

999 eurot + km €
Koolitaja:
Märt Murd

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

EESMÄRK: Programmi lõpuks on osalejad saanud ülevaate olulistest finantsjuhtimise kontseptsioonidest, põhimõtetest ja töövõtetest; on kasutanud neid koolitusprogrammi jooksul ning saavad need teadmised oma ettevõttes või praegusel/tulevasel töökohal kohe tööle rakendada.

MIKS KOOLITUS VAJALIK ON: Finantsjuhtimise- ja analüüsi mentorprogramm annab oskusi ja teadmisi, mis on hädavajalikud edukaks karjääriks tänapäeva kiiresti muutuvas ärimaailmas. Programmi kaudu omandatakse põhjalik ülevaade finantsanalüüsist, kapitalistruktuurist, riskijuhtimisest ja strateegilisest planeerimisest, mis on kriitilised komponendid iga finantsjuhi arsenalis. Praktiliste näidete ja reaalsete juhtumite lahendamise kaudu on tagatud, et õpe on asjakohane ja rakendatav. Programmi läbimisega saavutatakse mitte ainult põhjalik arusaam finantspõhimõtetest ja -strateegiatest, vaid arendatakse ka kriitilise mõtlemise ja analüütilisi oskusi, mis on olulised kõikides juhtimistasandites.

Osalemisega laiendatakse ka oma professionaalset võrgustikku, kohtudes teiste ambitsioonikate spetsialistide ja oma ala ekspertidega. Investeering enese arendamisse ei suurenda mitte ainult osaleja väärtust tööturul, vaid panustab ka oma tööandja, ettevõtte või tulevase ettevõtmise pikaajalisse edusse.

Programm on suunatud inimestele, kes soovivad saada praktilise ülevaate ettevõtte finantsjuhtimisest ja/või hakata seda ise tegema. Seega on programm suunatud alustavale või juba toimetavale ettevõtjale, erinevate tasemete juhtidele ja teistele, kellel seni pole olnud otsest kokkupuudet finantsjuhtimise ja – analüüsi rakendamisega ettevõttes, kuid kes soovivad selles teemas ennast kindlamini tunda ja/või võtta ettevõtte finantsjuhtimine oma kätesse.

Koolitusperioodi vältel kohtutakse igal nädalal kaks korda lektoriga, kus lektor seletab osalejatele programmis välja toodud teemad lahti koos asjakohaste näidetega. Järgneb osaleja iseseisev töö näidis- või oma reaalse olemasoleva ettevõttega. Osalejatel on diskusioonivõimalus koolituskeskkonnas (Moodle/Google Classroom). Pärast iseseisva töö tegemist järgneb iseseisva töö kontroll, kus lektor võtab kokku iseseisva töö tulemused ja käsitleb töö käigus tekkinud küsimusi.

Koolituse õppekava on kättesaadav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

 

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 • Ettevõtte finantseerimisallikad, nende valik ja planeerimine
 • Ettevõtte finantsanalüüs
 • Ettevõtte kapitali struktuur ja finants­võimendus
 • Eelarvestamine ja finantskontroll
 • Kapitali eelarvestamine ja investeerimisotsuste tegemine
 • Rahavoogude prognoosimine ja juhtimine
 • Riskijuhtimine ja maandamisstrateegiad
 • Strateegiline finantsjuhtimine ja tuleviku planeerimine

Koolituse lõpuks osaleja:

 • Oskab kasutada finantsjuhtimise põhimõisteid ja põhimõtteid ning saab aru, kuidas finantsanalüüs ja -planeerimine toetavad ettevõtte üldist strateegiat ja otsustusprotsesse.
 • Saab aru finantsjuhtimise peamistest kontseptsioonidest, sealhulgas riski ja tulu tasakaalust, rahavoogude juhtimisest, kapitali struktuurist ja eelarvestamisest.
 • Oskab analüüsida finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne, rahavooaruanne) ja tõlgendada olulisi finantssuhtarve ja trende.
 • Oskab rakendada kapitali eelarvestamise meetodeid nagu nüüdispuhasväärtus (NPV), sisemine tulususmäär (IRR) ja tasuvusanalüüs investeerimisotsuste tegemiseks.
 • Oskab koostada täpseid ja realistlikke finantseelarveid ja prognoose, mis on vajalikud strateegiliseks planeerimiseks ja ressursside juhtimiseks.
 • Oskab kaaluda erinevaid finantseerimisvõimalusi ja oskavad teha informeeritud otsuseid ettevõtte kapitali struktuuri ja finantseerimisstrateegia osas.
 • Oskab tuvastada peamisi finantsriske, nagu valuuta-, intressimäära- ja krediidiriskid, ning rakendama strateegiaid nende riskide maandamiseks.
 • Oskab selgitada finantsküsimusi ja -otsuseid selgelt ja veenvalt, et toetada juhtkonna ja sidusrühmade teavitamist.

   Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Märt Murd

Märt Murd

Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid riiklikult tunnustatud Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi, mis näitab, et tema teadmised on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kaasajastatud ja kooskõlas riigi poolt tunnustatud nõuetega. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 14.10.2024 on 999 eurot + km, tavahind on 1 199 eurot + km. 

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.