Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Finantsjuhi koolitusprogramm


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 18.03.2024 - 25.03.2024
 • 10.00-17.15
 • 60 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Tallinnas: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Võimalik on koolitustega liituda ka veebipõhiselt Zoomi vahendusel omades arvutit ja Internetiühendust.
 • Tallinn
 • Eesti keel
Koolitajad:
Inga Stelmak, Marko Saag, Märt Murd
KOOLITUSE EESMÄRK: Koolitusel anname põhjalikud ja kaasajastatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused finantsanalüüsist; äriettevõtte rahavoogude aruande koostamisest ja analüüsist; finantsplaneerimisest ja äriprojektide tasuvusarvutustest; finantsplaneerimise rollist ettevõtte tulemuslikus juhtimises; kuluarvestusest ja hinnakujundusest ning rahvusvahelisest maksundusest.
Finantsjuhi koolitusprogramm toimub Tallinnas ajavahemikul 18.03.2024 – 25.03.2024  kell 10.00-17.15.
KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK?

Põhjalik ja intensiivne „Finantsjuhi koolitusprogramm“ on mõeldud pearaamatupidajatele ja finantsjuhtidele, kes soovivad, kas uuendada või täiendada oma teadmisi finantsjuhtimise valdkonnas. Kuna tehisintellekti pealetung on ka finantsvaldkonnas üsna intensiivne, siis ka raamatupidajalt ja finantsjuhilt ei eeldata enam ammu andmesisestaja ja aruannete rolli täitjat, vaid seda et ta oleks ettevõtte juhile ärinõustaja, eesmärgiga analüüsida ja pakkuda välja võimalike parimaid lahenduskäike. Finantsjuht peaks olema on tulemustele orienteeritud ning väga hea analüüsivõimega, et olla suuteline ettevõtte finantse strateegiliselt ja operatiivselt juhtima ning arendama.

Koolitusel anname põhjalikud ja kaasajastatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused finantsanalüüsist; äriettevõtte rahavoogude aruande koostamisest ja analüüsist; finantsplaneerimisest ja äriprojektide tasuvusarvutustest; finantsplaneerimise rollist ettevõtte tulemuslikus juhtimises ja rahvusvahelisest maksundusest.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja teised huvilised.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse õppekava on leitav siit

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

1. Kuluarvestus ja hinnakujundus (18.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

 • Kuludega seotud mõisted
 • Kulude liigitamine – otsesed ja kaudsed kulud, muutuvad ja püsivad kulud
 • Juhtimisotsustega seotud kulud. Kuidas juhtimisotsused mõjutavad kulusid?
 • Mis on omahind?
 • Toote/teenuse  omahinna arvestuse meetodid ja võimalused
 • Omahinna arvestusega seotud probleemid ja nende lahendamine
 • Kulude arvestus kuluobjektide kaudu.
 • Kulukäitur ja õige kulukäituri leidmine.
 • Üldkulude jaotamine kuluobjektidele.
 • „Kulud pluss“ hinnakujunduse meetod.
 • Hinnakujunduse turunduslikud aspektid
 • Tasuvuspunki leidmine – müügihinna ja kulude muutumise mõju tasuvusele ja ärikasumil

2. Rahavooaruande koostamine ja analüüs (19.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

 • Rahavooaruande eesmärk ja olemus. Rahavooaruande nõuded IFRS ja EFS järgi. Rahavooaruande analüüs näidete põhjal.
 • Rahavooaruande koostamine. Raha ja raha lähendid. Realiseerimata valuutakursi muutused. Saadud/tasutud intressid, dividendid ja tulumaks. Mitterahalised tehingud.
 • Rahavooaruande koostamine. Kaudne vs. otsene meetod.

3. Finantsanalüüs (20.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

 • Analüüsis kasutatavad aruanded ja nende eripärad. Bilanss, kasumiaruanne, rahavooaruanne. Horisontaalne ja vertikaalne analüüs.
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil. Likviidsus-, kasumlikkus­- ja toimimissuhtarvud.
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil. Kapitali- ja võimendussuhtarvud.
 • Kapitali hind (WACC) ja omakapitali hinna arvutamise mudel (CAPM). Kapitali hinna kasutamine ettevõtte väärtuse hindamisel.

4. Ettevõtte finantsplaneerimine ja eelarvestamine (21.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

 • Finantsplaneerimise ja eelarvestamise olemus, roll, mõisted
 • Finantssüsteemi eeldused edukaks finantsplaneerimiseks
 • Eelarvestamise protsessi juhtimine ettevõttes
 • Kulude planeerimine
 • Müügiplaani koostamine
 • Kasumiaruande, rahavoo, bilansi prognoos
 • Praktikum: finantsprognooside läbitegemine näiteettevõtte põhjal (Excel)

5. Investeeringute ja äriprojektide tasuvusarvutused (22.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

 • Investeeringute tasuvusarvutuse meetodid
 • Kapitali hinna määramine
 • Praktiline äriprojekti tasuvusarvutuste läbitegemine Excelis

6. Rahvusvaheline maksundus (25.03.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

 • Piiriüleselt töötavate töötajate tasude maksustamine
 • Püsiva tegevuskoha tekkimine ja püsivale tegevuskohale kasumi omistamine
 • Käibemaksu põhimõtted piiriüleses tegevuses

   Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Inga Stelmak

Inga Stelmak

Inga on omandanud teadusmagistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises (EBS) spetsialiseerumisega majandusarvestusele ja finantsjuhtimisele. Lisaks teoreetilistele teadmistele on Ingal laiapõhjalised praktilised kogemused finantsvaldkonnas olles töötanud finantsjuhina järgmistes ettevõtetes (AS Sportland International Group, AS Pipelife ja AS TV3). Inga on olnud Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ning avaldanud praktilise eestikeelse raharaamatu juhtidele ja ettevõtjatele „Juhi ja ettevõtja raharaamat.“

Marko Saag

Marko Saag

Marko on rahvusvahelise maksuõiguse õppejõud TALTECH-is ja maksuõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat ja partner advokaadibüroost ATTELA. Marko on tegelenud rahvusvahelise maksuõiguse alal nõustamisega üle 20 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid ning esineb sageli seminaridel ja konverentsidel. Markot on tunnustanud ka mitmed rahvusvahelised reitinguagentuurid ning ta on arvatud ka maailma 250 juhtiva maksuadvokaadi hulka.

Märt Murd

Märt Murd

Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid riiklikult tunnustatud Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi, mis näitab, et tema teadmised on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kaasajastatud ja kooskõlas riigi poolt tunnustatud nõuetega. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 04.03.2024 on 1099 eurot + km, tavahind on 1299 eurot + km.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.