E-õpe

E-kursus: Kordamine Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks: elektrooniliste testide ja ülesannete kogu


 • E-õpe
 • Päevane õpe
 • 16.09.2024 -27.10.2024
 • 56 akadeemilist tundi (7 õppenädalat)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • E-kursus toimub õpikeskkonnas Moodle, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus
 • Eesti keel

229+km €

189 + km €

E-KURSUSE ESMÄRK: õpetusega taotletakse, et õppija kordab ja süstematiseerib eelnevalt omandatud Raamatupidaja tase 5 teadmised, et kursuse lõpetanu sooritaks edukalt Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami.

E-KURSUSELE ON OODATUD EELKÕIGE õppijad, kes kordavad raamatupidamise täiendkursusel omandatud teadmisi, eesmärgiga sooritada Raamatupidaja, tase 5 kutseeksam ja teised huvilised, kellel on vajalikud eelteadmised ning soovivad sooritada Raamatupidaja tase 5 kutseeksami.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 02. november 2024 Tallinnas. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: vajalikud teoreetilised teadmised Raamatupidaja, tase 5 kutseprogrammi ulatuses.

E-kursus toimub õpikeskkonnas Moodle, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

E-kursus toimub iseseisev töö e-õppena. E-kursusel puudub lektori tugi, vaid kõiki teste lahendab osaleja iseseisvalt. Konsultatsioon lektoriga toimub 27.10.2024, kus arutatakse läbi enim küsimusi tekitanud teste.

Kogu kursus on jaotatud õppenädalateks ja -teemadeks, kus õppur lahendab iseseisvalt Moodle keskkonnas raamatupidamise ja juhtimisarvestuse alaseid elektroonilised testid ja ülesanded (kokku 50 testi). Teste ja ülesandeid on võimalik lahendada kursuse jooksul piiramatu arv kordi.

Konsultatsioon lektoriga toimub veebikeskkonnas Zoom 27.10.2024 (kell 10.00 – 15.00).

E-kursuse õppekava on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Finantsarvestuse põhialused
 • Raamatupidamise põhitõed
 • Raha arvestus
 • Nõuete ja ettemaksete arvestus
 • Varude arvestus
 • Materiaalse põhivara arvestus
 • Immateriaalse põhivara arvestus
 • Kinnisvarainvesteeringute arvestus
 • Lühiajaliste kohustuste arvestus
 • Eraldiste arvestus
 • Rendiarvestus
 • Laenude arvestus
 • Omakapitali arvestus
 • Töötasude arvestus
 • Maksude arvestus
 • Raha ajaväärtus
 • Finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs
 • Statistika meetodite ja näitajate kasutamine finantsaruannete analüüsimise
 • Suhtarvuanalüüs (Ratio Analysis)
 • Kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia
 • Kulude kogumine ja jaotamine
 • Kulum-Maht-Kasum analüüs
 • Plaanide ja eelarvete liigid ja koostamise eesmärgid.
 • Ettevõtte koondeelarve olemus (master budget)
 • Põhitegevuse koondeelarve (operating budget) ja alameelarved.

E-kursuse läbinu: on omandanud praktilises osas pädevad teadmised, mis on vajalikud kutseeksami Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  E- kursuse soodushind kuni 09.09.2024 on 189 eurot + km, tavahind on 229 eurot + km. Hind kehtib ühele osalejale. 

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.