Veebipõhine õpe

Auditiks valmistumine – Põhjalikud teadmised audiitorkontrollist raamatupidajale


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 29.04.2024
 • 10.00-17.15
 • 8 akadeemilist tundi veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Veebikoolitus
 • Eesti keel
Koolitajad:
Maire Otsus-Carpenter, Ulvi Sloog

EESMÄRK:

Anda raamatupidajatele ülevaade majandusaasta aruande koostamise olulisematest aspektidest ning sellised teadmised audiitori töövõttude läbiviimisest, mis on neile abiks audiitoriga suhtlemisel, audiitori valimisel ning audiitori aruande tõlgendamisel.

MIKS KOOLITUS PEAKS OLEMA VAJALIK LÄBIDA:

Audiitorkontroll on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja selle kohta arvamuse andmine. Audiitori arvamuse eesmärk on tõsta ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis. Iga-aastane audiitorkontroll on asendamatu abimees kindluse saamiseks, et ettevõtte raamatupidamine on korras.

Audiitorkontrolli sujuva kulgemise eeldusena ei saa alahinnata ettevõtte raamatupidaja ja audiitorkontrolli läbiviija vahelist infovahetust. Probleemid omavahelises suhtlemises ja audiitori eesmärkide mittemõistmine muudavad audiitorkontrolli protsessi aeganõudvamaks ja kallimaks.

Selleks, et audiitorkontrolli protsess oleks tõhus ja kulgeks sujuvalt, peab ettevõtte raamatupidaja olema teadlik audiitorkontrolli  olemusest, eesmärgist, planeerimisest, protseduuridest ja  osapoolte vastutusest.

SIHTGRUPP: koolitus on suunatud raamatupidajatele / finantsjuhtidele, kes osalevad audiitorkontrolli  kohustusega aastaaruande koostamisel ja soovivad, et audiitorkontroll kulgeks sujuvalt.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siit

KOOLITUSEL LÄBITAKSE JÄRGMISED TEEMAD:

Majandusaasta aruanne:

 • majandusaasta aruande eesmärk ja osad
 • majandusaasta aruande koostamine ja esitamine

Raamatupidamise aastaaruanne:

 • varade kajastamine
 • kohustiste kajastamine
 • rahavoogude aruanne
 • raamatupidamise aastaaruande lisad

Audiitorite erinevad töövõtud:

 • audit,
 • ülevaatus,
 • muud töövõtud
 • Audiitorkontrolli kohustuse piirmäärad

Mida pidada silmas audiitori valimisel:

 • suured ja väikesed audiitorfirmad,
 • audiitori töö kvaliteet

Mida audiitorilt eeldada – ootused ja tegelikkus

Audiitorite erinevad aruanded:

 • puhas
 • märkus(te)ga
 • negatiivne
 • arvamuse avaldamisest loobumine

 

KOOLITUSE LÄBINU:

 • tunneb majandusaasta aruande koostamise ja esitamise korda
 • teab varade ja kohustiste kajastamisel kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja oskab neid kasutada
 • oskab koostada raamatupidamise aastaaruannet
 • oskab otsustada kas/millist audiitori töövõttu tellida
 • mida pidada silmas audiitori valimise
 • loskab kujundada reaalsed ootused ning tõlgendada audiitori aruannet.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Ulvi Sloog

Ulvi on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning omandanud magistrikraadi Saksamaal (ESCP-EAP Berlin). Vandeaudiitor, tegutsenud praktiseeriva vandeaudiitorina ning kvaliteedikontrolli spetsialistina Audiitortegevuse järelevalve nõukogus. Viimased aastad on Ulvi tegutsenud finantsarvestuse spetsialistina Finantsinspektsioonis ning pidanud loenguid nii Tartu Ülikoolis kui mitmetes koolitusfirmades.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 12.04.2024 on 119 eurot + km, tavahind on 149 eurot + km.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.