Ulvi Sloog

Ulvi on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning omandanud magistrikraadi Saksamaal (ESCP-EAP Berlin). Vandeaudiitor, tegutsenud praktiseeriva vandeaudiitorina ning kvaliteedikontrolli spetsialistina Audiitortegevuse järelevalve nõukogus. Viimased aastad on Ulvi tegutsenud finantsarvestuse spetsialistina Finantsinspektsioonis ning pidanud loenguid nii Tartu Ülikoolis kui mitmetes koolitusfirmades.