Tõnis Jakob

Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on pikaaegse kogemusega juhtiv maksukonsultant. Tartu Ülikooli rahanduse krediidi eriala magister. Tõnis Jakob on osalenud lektorina paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel  ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Vannutatud audiitor 1994 – 2017.  T Ta on töötanud Ernst & Young Eesti ja Ernst & Young Baltic juhtiva maksukonsultandina ja enne seda Maksuameti peadirektori asetäitjana.