Thea Sogenbits

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on kübermaailma äriturvalisuse ekspert, kellel on pikaajaline kogemus turvaliste ärimudelite loomisel ja jätkusuutlike protsesside planeerimisel. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina vastutab ta turbepoliitika kujundamise, standardite järgimise ning meie maksusaladuse igapäevase kaitse eest. Lisaks sellele tegeleb Thea aktiivselt teadustööga EBS-is, keskendudes küberkuritegevuse väärtusahelatele ja ärimudelitele rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.

Thea on tunnustatud küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustanud mitmeid organisatsioone, aidates neil siduda infoturvet ja julgeolekut organisatsiooni strateegiaga ning luua infoturbe teekaarte ja küberturbe poliitikaid. Ta on samuti aktiivselt kaasatud globaalsel turul, nõustades ettevõtteid ja organisatsioone toodete planeerimisel, küberturvalisuse kavandamisel, intsidentide lahendamisel ja organisatsiooni juhtimise optimeerimisel.

Thea on kogenud koolitaja, kes valmistab ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.