Mare Teichmann

Mare Teichmann

Mare Teichmann on lõpetanud 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal (spetsialiseerumisega tööstuspsühholoogiale), kaitsnud V. M. Bechterevi nimelises Psühhoneuroloogia Instituudis väitekirja (PhD) meditsiinipsühholoogia erialal. Pikaajaliselt töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis, on psühholoogiaprofessor 1992. aastast, pragu emeriitprofessor. PE Konsult juhataja  (https://www.pekonsult.ee ). Peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet sh tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid.