Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Sekretär – asjaajaja kursuse lektor Katrin Pajunurm on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajamise ja arhiivinduse eriala, Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse eriala ja kaitsnud samas koolis ka magistrikraadi haldusjuhtimise erialal. Oluline on mainida, et Katrin on Dokumendihaldurite Ühingu liige.

Katrin on töötanud dokumendihalduse valdkonnas üle kahekümne aasta, täites sealhulgas erinevaid ametikohti (sekretär, referent, assistent, lektor, nõunik).

Katrin on õpetanud Sisekaitseakadeemias dokumendihaldust, dokumendikeelt, eetikat ja arvutiõpetust, Mainori Majanduskoolis asjaajamist ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis dokumendihaldust. Viinud läbi erinevaid täienduskoolitusi Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuses ja esinenud seminaridel ja konverentsidel.

Samuti on Katrin koostanud õpiobjekt “Dokumentide vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010-ga” ja e-õppevahendi “Asjaajamise alused ja dokumendikeel”.