Kaja Solom

Kaja Solom

Kaja Solom –  Kaja on lõpetanud terviseteaduste  magistriõppe ja sotsiaaltöö bakalaureuseõppe. Pikaajalised kogemused töötamisest haiglas, õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja tegevjuhina Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuses on rikastanud tööd koolitajana. Koolitajana on peamised teemad vanemaealiste tervisemured, dementsussündroom,  hooldustöö põhimõtted ja hooldustöötajale vajalikud suhtlemisoskused. Töötajate head  suhtlemisoskused loovad  aluse sõbralikuks ja professionaalseks hoolduskeskkonnaks, kus väärtustatakse hoolivat suhtumist ja ametialaseid oskusi.  Viimastel aastatel on koolitajana suurema tähelepanu all olnud dementsussündroom ja dementsusega inimeste hoolekanne. MTÜ Elu Dementsusega liikmena on saanud  kaasa rääkida dementsussõbralikuma ühiskonna arengu teemadel ja panustanud dementsusega inimeste lähedaste tugigruppide loomisele ja juhtimisele.