Jüri Heinla

Aastatel 1995-2005 juhtis Jüri Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloomeosakonda, mis sisuliselt tähendab Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Riigi Teataja välja andmist.

Jüri on avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse, arhiiviseaduse ja Riigi Teataja seaduse põhiautor ning samuti on ta osalenud mitme teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla  2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirja üks põhiautor ning ta on osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.

Aastatel 2000-2012 oli Jüri Eesti Vabariigi  valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.

Jüri on alates 1995. aastast õppejõud ja praegugi peab ta Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis loenguid haldusõiguse eri valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika. 2011-2017 oli ta Eesti Juristide Liidu president.