Jaak Siim

Jaak Siim

Jaak Siim – on Eesti Advokatuuri liige aastast 2009 ja tegutseb vandeadvokaadina alates 2011. aastast. Õigusturu ülevaateid koostavad rahvusvahelised väljaanded on tunnustanud Jaak Siimu kui juhtivat advokaati maksuõiguse ja vaidluste lahendamise valdkondades, samuti kaitsjana maksu- ja majandusalaste süütegude puhul. Aastatel 1999-2003 oli Jaak Siim ametis juristina erinevates Tolliameti struktuuriüksustes, aastatel 2004-2008 Maksu- ja Tolliameti peajuristina ja kahe juriidilise osakonna talituse juhatajana. Aastatel 2008-2019 töötas Jaak Siim LEADELL Pilv Advokaadibüroos (varasem nimi Advokaadibüroo Aivar Pilv), olles seal esmalt jurist, seejärel vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaat ning alates 2012. aastast ka partner.