Helen Jaanipere

Helen Jaanipere on pikaaegse kogemusega maksuaudiitor, kes oma igapäevatöös tegeleb just maksukontrolli sattunud äriühingute nõustamise ja maksukontrollide läbiviimisega. 17 aastat kogemust maksu-ja tolliameti ridades on näidanud, et kõige olulisemat rolli mängivad avatud suhtlus ja mõlema poole koostöötahe. Iga menetlus või kontakt on unikaalne ja see muudab maksuaudiitori töö vaheldusrikkaks ja huvitavaks.