Ester Jaansoo

Ester Jaansoo- Ester on tunnustatud  õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Tema teekond toiduvaldkonna spetsialistina sai alguse Tallinna Majandustehnikumis, kus ta omandas toiduvalmistamise tehnoloogia eriala. Täiendusena on ta lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse erialal, mis on andnud talle tugeva teadmiste baasi tervise ja hügieeni alal.

Alates 2007. aastast on Ester töötanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kus ta jagab oma teadmisi ja kogemusi tulevastele spetsialistidele. Tema õpetatavate ainete hulka kuuluvad muuhulgas toiduhügieen ja toitumise alused. Esteri pühendumus ja kirg oma valdkonna vastu paistavad silma tema õpetamismetoodikas ja pidevas enesetäiendamises.

Tänu pikaajalisele koolitamiskogemusele on Ester omandanud pädevuse koolitamaks ka täiskasvanuid. Ester täiendab end pidevalt erinevatel toidu ja hügieeniga seotud koolitustel, teabepäevadel ja konverentsidel. Lisaks on ta läbinud toitumisnõustaja aastase kursuse, mis annab talle veelgi laiemad teadmised toitumise ja tervisliku eluviisi edendamise kohta.