Eneli Tomingas

Eneli Tomingas töötab Maksu- ja Tolliametis alates 2006. aastast, kui alustas revidendina suurettevõtete kontrolli osakonnas. Eneli peamiseks ülesandeks oli suurettevõtete revisjonide läbiviimine. 2012. aastal õpetas Eneli Sisekaitseakadeemia tudengitele maksukontrolli läbiviimist ka ühe kursuse raames. Hetkel töötab ta maksuauditi osakonnas maksuaudiitorina, täites juhtiv maksuaudiitori ülesandeid, kus tema tööalasteks küsimusteks ongi eelkõige ettevõtete tulumaksu puudutavad küsimused.