Diana Kuntor

Diana Kuntor

Diana tööalasesse karjääri mahub nii töö erivajadustega laste õpetajana, lasteaia juhina kui ka õppejõu ja koolitajana Eesti erinevates kõrgkoolides ja koolitusfirmades. Diana on ise ka huvitatud pidevast enesetäiendamisest ning üheks enesetäiendamise võimaluseks peab ta ka täiskasvanud õppijate koolitamist, sest teadmiste ja kogemuste jagamine ei ole õppeprotsessis vaid ühepoolne. Selleks, et koolitajana suuremat enesekindlust saavutada on Diana läbinud sisekoolitajate meistriklassi. Diana peab väga oluliseks teoreetiliste teadmiste sidumist praktiliste kogemustega, mida tal jätkub.

Diana on läbinud Tallinna Ülikoolis Koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning magistriõpingud alushariduse pedagoog-nõustaja erialal.