Aleksandr Beloussov

Aleksandr Beloussov

Aleksandr Beloussov on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) Null-aruandluse tiimi juht, kes on elektroonilise majandusaasta aruannete esitamise portaali ning e-arveldaja raamatupidamistarkvara eestvedaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika ja majanduse erialadel. Lisaks on olnud seotud e-arvete valdkonnaga alates 2014. aastast, kui esmakordselt tekkis soov liidestada e-arveldaja kõigi Eestis tegutsevate e-arve operaatoritega, muutes seeläbi e-arveldaja ka e-arve operaatoriks, kui ka on RIK-is juurutanud e-arvete vastuvõtjate registri. Aleksandr on hetkel kaasatud reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse juhtrühma, mille eesmärgiks on aruandluskorralduse optimeerimine riigi tasandil.