<< Tagasi

Auditiks valmistumine – Põhjalikud teadmised audiitorkontrollist raamatupidajale

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK:

Audiitorkontroll on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja selle kohta arvamuse andmine. Audiitori arvamuse eesmärk on tõsta ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis. Iga-aastane audiitorkontroll on asendamatu abimees kindluse saamiseks, et ettevõtte raamatupidamine on korras.

Audiitorkontrolli sujuva kulgemise eeldusena ei saa alahinnata ettevõtte raamatupidaja ja audiitorkontrolli läbiviija vahelist infovahetust. Probleemid omavahelises suhtlemises ja audiitori eesmärkide mittemõistmine muudavad audiitorkontrolli protsessi aeganõudvamaks ja kallimaks.

Selleks, et audiitorkontrolli protsess oleks tõhus ja kulgeks sujuvalt, peab ettevõtte raamatupidaja olema teadlik audiitorkontrolli  olemusest, eesmärgist, planeerimisest, protseduuridest ja  osapoolte vastutusest.

KOOLITUSE EESMÄRK: Anda raamatupidajatele põhjalik ja detailne ülevaade audiitorkontrolli eesmärgist ja sellega kaasnevatest olulisematest protseduuridest.

KOOLITUS TOIMUB  VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud raamatupidajatele / finantsjuhtidele, kes osalevad audiitorkontrolli  kohustusega aastaaruande koostamisel ja soovivad, et audiitorkontroll kulgeks sujuvalt.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse maht: kokku on 7 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

Koolituse soodushind on 99 eurot + km kuni 15.03.2021. Koolituse tavahind on 129 eurot +km.

Toimumisaeg: 08.04.2021 kell 10.00-16.15  

Lektor on Maire Otsus-Carpenter, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutsen audiitorina ja finantskonsultandina. Mul on vandeaudiitori litsents ja olen Audiitorkogu liige.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Audiitorkontroll kui kindlustandev töövõtt
  • Põhjendatud ja piiratud kindlustunne.
  • Audit ja ülevaatus.
  • Audiitori vastutus.
 • Auditeerimise standardid.
  • Auditi eesmärk.
  • Auditi planeerimine. Auditi olulisus.
  • Auditi protseduurid.
  • Audiitori aruanded
 • Ülevaatus
  • Ülevaatuse eesmärk. Ülevaatuse standard
  • Ülevaatuse protseduurid
  • Ülevaatuse kokkuvõte.

Koolituse lõpuks osalenu saab aru audiitorkontrolli eesmärgist ja põhiprotseduuridest ning omab vajalikke teadmisi selleks, et aidata kaasa ettevõttes audiitorkontrolli sujuvamale läbiviimisele.  

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (loenguslaidid) ja tõendit!

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge