<< Tagasi

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

NB! Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Sihtgrupp:  kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Lektor on Märt Murd, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses.  Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Koolituse läbinu:

  • tunneb finantsanalüüsi mudeli koostamise nõudeid
  • oskab arvutada finantssuhtarve, tuletada sisendeid ja hinnata väljundeid
  • orienteerub laiendatud DuPont valemite seosetes
  • mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli investeerimisotsuste langetamisel
  • seostab finantssuhtarvude sihtväärtusi vabade rahavoogudega
  • tunneb tulevaste perioodide rahavoogudel põhinevat ettevõtte väärtuse mudelit
  • tajub finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Koolituse programm on leitav siit

Toimumisaeg: 14.10.2019

Toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine kooli sisehoovis.

Koolituse soodushind on 129 eurot + km kuni 23.09.2019. Koolituse tavahind on 149 eurot +km.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi