<< Tagasi

Raamatupidamise täiendkursus e-õppena

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

Sihtgrupp: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised.  Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise süvateadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Õppekeel: eesti keel.

Õppekava: laadi alla(pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Auditoorsete tundide toimumise koht: Pärnu mnt 162,  Tallinn. Tallinna Ehituskool (tagatud on ka kooli territooriumil tasuta parkimisvõimalus).

Lektor: Hele Moor

Koolituse soodushind kuni 06.09.19 on 299 eurot + km. Tavahind on 319 eurot + km.

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Kursus kestab kokku 74 akadeemilist tundi, sealhulgas 24 tundi auditoorset tööd ja 44 tundi iseseisvat tööd + 6 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 50 tundi iseseisvat tööd e-õppena. Põhiliste raamatupidamise jätkukursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetes loengutest (24 akadeemilist tundi), ülejäänud materjal (50 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Kursus kestab ajavahemikul 16.09.2019 – 17.11.2019. Auditoorne õpe toimub sel perioodil neljal korral:23.09.2019, 07.10.2019, 21.10.2019 ja 04.11.2019.

Kuupäevadel 23.09.2019, 07.10.2019, 21.10.2019 ja 04.11.2019 toimub õppetöö kell 10.00-12.15 ja 12.45-15.00.

Koolituse ajakavaga on võimalik täpsemalt tutvuda siin

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) –4 tundi.
  • Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 8 tundi.
  • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 40 tundi.
  • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 18 tundi.

 ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

  • Omab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest ning kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või oma ettevõtte raamatupidamise korraldamisel;
  • oskab mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist korraldada;
  • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
  • arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
  • oskab koostada mikro-ja väikeettevõtja majandusaasta aruannet.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221 (vana nr 173318). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest. Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise täiendkursusel e-õppena.

 


<< Tagasi