<< Tagasi

Registreerimine 60- tunnisele sekretär-asjaajaja kursusele

Sekretär-asjaajaja kursus
Sekretär-asjaajaja kursus toimub ajavahemikul 30.11.2021 – 27.01.2022 (igal teisipäeval ja neljapäeval) kell 18.00-20.30. NB! Õppetööd ei toimu perioodil 23.12.2021- 02.01.2022 (iseseisva töö nädalad).
NB! KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

SIHTGRUPP: sekretärid, sekretär-asjaajajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, personalitöötajad, kes soovivad juba olemasolevaid teadmisi täiendada või isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanuid isikuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada sekretäri erialal ja kes valdavad eesti keelt. Vajalik on sülearvuti olemasolu.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Lektor: Katrin Pajunurm

Koolituse soodushind kuni 15.11.2021 ühele osalejale 299 eurot + km (tavahind 349 eurot + km). Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine

 • Mõisted asjaajamisest
 • Dokumendiplangi ülesehitus
 • Elementide ehk rekvisiitide vormistamine
 • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine

NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!

II Korrektne eesti keel ametikirjades

 • Haldusdokumentide ja asjaajamise keel
 • Ortograafia ja tavalisemad ametikirjades esinevad vead: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, lühendid, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid
 • Halva keelekasutuse näited.

III Dokumendiringluse korraldus

 • Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine
 • Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine
 • Registreerimisraamatu täitmine

IV Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond

 • Arhiiviseadus
 • Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
 • Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
 • Elektroonilised dokumendid
 • Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine

V Teadmised sekretäri etiketist

 • Kutsed vastuvõttudele
 • Sekretär ja telefon
 • Ärikohtumised
 • Sekretäri ametiriietus
 • Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega
 • Töökohtumiste teenindamine
 • Ametikohtumiste liigitamine
 • Serveerimine ametiruumides
 • Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine
 • Visiitkaart

VI Personalijuhtimine

 • Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad
 • Strateegiline planeerimine
 • Personali planeerimine
 • Värbamine ja valik
 • Koolitus ja arendamine
 • Kompetentsipõhine juhtimine
 • Karjääri- ja talendijuhtimine
 • Töötajate hindamine
 • Arenguvestlused

VII arvutikasutaja põhitõdede osa

 • Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. MS Excel’i tabeli või graafiku lisamiseks teksti. Dokumendi printimine.

Õpiväljundid: õpilane

 • oskab vormistada haldusdokumente vastavalt standarditele ja asjaajamise heale tavale;
 • oskab rakendada dokumendihalduse ja arhiveerimise põhitõdesid (paber- ja digidokumendid);
 • tunneb ametieetikat ja etiketti ning oskab seda oma tööülesannete täitmisel rakendada;
 • oskab arvutiga dokumente ja esitlusi koostada;
 • omab ülevaadet asjaajamise õiguslikust keskkonnast;
 • omab ülevaadet dokumentide menetlemise korrast läbi dokumendi elukäigu;
 • omab ülevaadet personalitöö funktsioonidest, eesmärkidest ja põhitõdedest (mh värbamine ja personali plaanimise protsess) ja oskab neid rakendada.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel sekretär-asjaajaja täiendkoolitusel.


<< Tagasi

Sulge