<< Tagasi

Registreerimine palgaarvestuse ja tööõiguse 41 tunnisele koolitusele

Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus toimub ajavahemikul 27.09.2022 – 13.10.2022.

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline. Et mitte leida end töövaidluskomisjonist või kohtust või lausa meedia negatiivses kajastuses, tuleb targalt tegutseda juba lepinguid ette valmistades ning hästi tunda tööandja ja töötaja erinevaid õigusi ning kohustusi. Töötasude arvestust on tihti peetud koguni üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja, väikeettevõtja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused.

SIHTGRUPP: koolitus on sobiv nii väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele kui raamatupidajatele/palgaarvestajatele. Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma lepingute sõlmimisega ja töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Õppe alustamise tingimused: koolitusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusele tulijatelt ei nõuta varasemaid kokkupuuteid raamatupidamise, palgaarvestuse ega tööõigusega.

Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus kestab perioodil 27.09.2022 – 13.10.2022.

Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 27.09.2022, 29.09.2022, 04.10.2022, 06.10.2022, 11.10.2022 ja 13.10.2022 toimub õppetöö kell 13.00-17.15.

Õppetöö maht on kokku 41 akadeemilist tundi (36 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd).

NB! Loenguid ei salvestata!

Õppekeel: eesti keel

Lektor: Elena Lass

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse soodushind kuni 12.09.2022 on ühele osalejale 349 eurot + km (tavahind on 379 eurot + km). 

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:

 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Tööajaarvestus
 • Erinevate puhkusetasude arvestus
 • Haigustasu arvestamine
 • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
 • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
 • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
 • Töötasudega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestamine
 • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid. Õpilane:

 • on omandanud teadmised tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest;
 • on omandanud teadmised töö tegemiseks sobilike lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
 • oskab rakendada tööajaga seonduvaid küsimusi (mh summeeritud tööajaga töötamist);
 • on omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude ja töötasu maksude arvestamise valdkonnas;
 • omab ülevaadet töösuhte raames arvutatavatest erinevatest tasudest (näiteks keskmise töötasu arvestamise kõige keerulisemad nüansid; erinevad tõlgendused ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamisel, jmt);
 • oskab orienteeruda õigusaktides sisalduvate lünkade ja vastuolude lahendamisel ning tunneb asjakohast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikat.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusel.


<< Tagasi

Sulge