<< Tagasi

Firmast

Täiskasvanute koolitused

Täiskasvanute Koolituskeskus

“Pidev õppimine on minimaalne nõue edu saavutamiseks mis tahes alal.”
Denis Waitley

Tänapäeva postmodernses ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, mistõttu on vaja inimestel end pidevalt täiendada ja arendada. Meie koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab allpool toodud kursuseid  perioodiliselt Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu), vajaduspõhiselt ka mujal piirkondades. 

Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

  • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
  • Raamatupidamise alaste kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe- Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistus)
  • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
  • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
  • Õigusalaste koolituste korraldamine- vastavalt tellimustele
  • Turundusalaste koolituste korraldamine
  • Muude finantsalaste koolituste korraldamine- rahavoogude aruanne, finantsanalüüs suhtarvude abil, raamatupidamisprogrammide alased koolitused, investeeringute hindamine ja eelarvestamine, majandusaasta aruanne, FIE maksustamine ja eelarvestamine jms.

Täiskasvanute Koolituskeskuse klientideks on nii avalik-, era- kui ka kolmas sektor. Korraldame koolitusi vastavalt klientide soovile vajadusel ka inglise ning vene keeles.

Lisaks oleme avatud ka sisekoolituste korraldamisele, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele.

Oluline on mainida, et Täiskasvanute Koolituskeskus teeb koostööd ka Eesti ühe suurima tööjõurendi- ja värbamisagentuuriga, kes omab pikaajalist ning rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Kõikide lektorite nimed on avalikult kättesaadavad meie koduleheküljel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.

Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mille kohta saad täpsemalt lugeda SIIT. 

Täiskasvanute Koolituskeskusele omistati reitingufirma Bisnode Estonia AS poolt 2022 aastal kõrgeim AAA-krediidireiting.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Raamatupidajate Kogu liige. 

Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272, varasem  nr oli 201221.

Häid väljakutseid soovides

Täiskasvanute Koolituskeskuse meeskond


<< Tagasi

Sulge