Veebipõhine õpe
Videokoolitus

Salvestatud seminar: Eraldiste kajastamine


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • Salvestatud 06.06.2022
 • 45m
 • Videokoolitus
 • Eesti keel
Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

Seminar toimus: 06.06.2022 kell 10.00-10.45 veebikeskkonnas Zoom, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus. 

Salvestatud seminari link saadetakse peale arve tasumist.

Raamatupidamise aastaaruanne on asjakohane ja tõepärane ainult siis kui selles on korrektselt kajastatud kõik ettevõtte kohustised. Paraku ei ole kõik kohustised alati üheselt mõõdetavad – ettevõttel või olla kohustus teha oma müüdud toodangule garanttitöid või on tal  aastaaruande koostamisel pooleli  kohtuasi. Need on ainult üksikud näited olukordadest, kus kohustise täpne  suurus ja realiseerumise aeg ei ole teada ning ettevõte peab kaaluma eraldise moodustamist.

Koolitusel räägime Eesti finantsaruandluse standardile tuginedes sellest:

 • millal on ettevõttel kohustus moodustada eraldis ning
 • kuidas selle suurust hinnata.

Samuti räägime sellest, millal piisab kohustusega seonduvate asjaolude avalikustamisest aastaaruande lisas.

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Salvestatud seminari hind on 39 eurot + km. Salvestatud seminari link saadetakse peale arve tasumist.