Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 08.03.2024 (reede)
 • 10.00-17.15
 • 8 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine.
 • Tallinn
 • Eesti keel
Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsiks nii mineviku, oleviku kui ka eelarvestatud majandusnäitajate baasil. Koolituse tulemusel oskab õppija kavandada ettevõtte majandustegevuse rahavoogusid ning pakkuda ettevõtte juhtidele tuge rahavooge puudutavate juhtimisotsuste langetamiseks.

KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Kasum ei taga ettevõtte tulevast edu ega jätkusuutlikust. Rahavoogude aruandes avaldatav informatsioon  alusel saame hinnata ettevõtte tõenäost võimet genereerida raha ja raha lähendeid. Mineviku, oleviku ja eelarvestatud tulevaste perioodide rahavood on aluseks ettevõtte väärtuse hindamisel.

Ettevõtte-siseselt saab ja tuleks rahavoogusid jooksvalt koostada ja analüüsida. Rahavoogude aruandel on ka ettevõtte-väliseid tarbijaid. Investorid, toetuste andjad ja võlausaldajad huvituvad ettevõtte väärtusest ehk vabadest rahavoogudest (äritegevuse + investeerimistegevuse rahavood), millega saaks teenindad laenusid või maksta dividende.

Mis on rahavoogude aruande roll eelarve koostamisel? Erinevate stsenaariumide baasil ennustatud rahavood võimaldavad eelarvestatud bilansside ja kasumiaruannete koostamist, mis omakorda annavad väärtuslikku informatsiooni saavutatavatest finantssihtidest.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE? Rahavoogude aruande koostamise nõudeid lähtuvalt RTJ-is 2, IAS-is 7 ja rahandusteooria vabade rahavoogude definitsioonist.  Näidete abil koostame mineviku ja oleviku andmete põhjal rahavoogude aruandeid. Harjutame äritegevuse rahavoogude koostamist nii otsesel kui kaudsel meetodil.   Erinevate stsenaariumide põhjal tuletame ja prognoosime tulevaste perioodide rahavoogusid ja ettevõtte väärtust. Genereerime eelarvestatud bilansse ja kasumiaruandeid,  ning arvutame eelarve vastavust ettevõtte finantssihtidega.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes koostavad või tarbivad rahavoogude aruandes toodud andmeid – raamatupidajad, osakonna juhatajad, investorid, võlausaldajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Rahavoogude aruande koostisosad
 • Raha ja raha lähendid
 • Realiseerimata valuutakursi muutused
 • Saadud/tasutud intressid, dividendid ja tulumaks
 • Mitterahalised tehingud

2. Rahavoogude koostamine otsesel ja kaudsel meetodil

 • Äritegevuse rahavood
 • Investeerimistegevuse rahavood
 • Finantseerimistegevuse rahavood

3. Rahavoogude eelarvestamine

 • Eelarvestatud bilanss ja kasumiaruanne
 • Äritegevuse rahavoogude tuletamine
 • Investeerimistegevuse rahavoogude tuletamine
 • Finantseerimistegevuse rahavoogude tuletamine

Koolituse läbinu:

 • teab bilansi ja kasumiaruande kirjete seoseid rahavoogude aruandega ja sellest tulenevalt;
 • oskab hinnata ja arvutada äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevusega seonduvate otsuste mõju rahavoogudele;
 • oskab koostada aastaaruandes esitatavat rahavoogude aruannet nii otsesel kui kaudsel meetodil;
 • oskab hinnata ettevõtte väärtust vabade rahavoogude alusel;
 • oskab genereerida eelarvestatud bilansse ja kasumiaruandeid ning tuletada nendest rahavoogusid.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 22.02.2024 on 169 eurot + km, tavahind on 189 eurot + km

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.