E-õpe

E-kursus: Kordamine Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks: elektrooniliste testide kogu


 • E-õpe
 • Päevane õpe
 • 16.09.2024-20.10.2024
 • 56 akadeemilist tundi (5 õppenädalat)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • E-kursus toimub õpikeskkonnas Moodle, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus
 • Eesti keel

249 + km €

229 + km €

E-KURSUSE ESMÄRK: õpetusega taotletakse, et õppija kordab ja süstematiseerib eelnevalt omandatud Vanemraamatupidaja tase 6 teadmisi, et kursuse lõpetanu sooritaks edukalt Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami.

E-KURSUSELE ON OODATUD EELKÕIGE õppijad, kes õpivad raamatupidamise täiendkursusel eesmärgiga sooritada Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksam ja teised huvilised, kellel on vajalikud teadmised ning soovivad sooritada Vanemraamatupidaja tase 6 kutseeksamit.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 02. november 2024 Tallinnas. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: vajalikud teoreetilised teadmised Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseprogrammi ulatuses. Kursus on mõeldud abistava õppevahendina.

E-kursus toimub õpikeskkonnas Moodle, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

E-kursus toimub iseseisev töö e-õppena. E-kursusel puudub lektori tugi, vaid kõiki teste lahendab osaleja iseseisvalt. Konsultatsioonid lektoriga toimuvad 18.10.2024 kell 18.00 – 20.15 ja 19.10.2024 kell 17.00-19.15, kus arutatakse läbi enim küsimusi tekitanud testid.

Kursus on üles ehitatud teemade kaupa, kus õppur lahendab iseseisvalt Moodle keskkonnas finantsarvestuse, maksunduse ja juhtimisarvestuse alaseid elektroonilisi teste (kokku 5, sh 55 küsimust/ülesannet).

Konsultatsioonid lektoriga toimuvad veebikeskkonnas Zoom 18.10.2024 kell 18.00 – 20.15 ja 19.10.2024 kell 17.00-19.15.

E-kursuse õppekava on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. FINANTSARVESTUS

 • Seadused ja nende rakendusaktid
 • Raha ja raha lähendid e ekvivalendid
 • Nõuete ja ettemaksete arvestus
 • Varude arvestus
 • Materiaalse põhivara arvestus
 • Immateriaalse põhivara arvestus
 • Kinnisvarainvesteeringute arvestus
 • Finantsinvesteeringud
 • Lühiajalised ja pikaajalised finantsinvesteeringud
 • Kohustiste arvestus
 • Rendiarvestus
 • Sihtfinantseerimine
 • Tulu kajastamine
 • Omakapitali arvestus
 • Raha ajaväärtus
 • Töötasude arvestus. Töötasude jm tasude maksustamine.
 • Majandusaasta aruanne

2. MAKSUARVESTUS

 • Eesti maksusüsteem
 • Juriidiliste isikute maksustamine
 • Füüsilisele isikule makstava tasu maksustamine

 3. JUHTIMISARVESTUS

 • Finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs.
 • Statistika meetodite ja näitajate kasutamine finantsaruannete analüüsimisel
 • Suhtarvuanalüüs (Ratio Analysis)
 • Kulude liigitamine ja käitumine, kogumine ja jaotamine.
 • KMK analüüs
 • Toodete omahinna kalkuleerimise meetodid
 • Eelarvestamise alused
 • Investeeringute eelarvestamine ja analüüs

E-kursuse läbinu:  on omandanud praktilises osas pädevad teadmised, mis on vajalikud kutseeksami Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  E- kursuse soodushind kuni 09.09.2024 on 229 eurot + km, tavahind on 249 eurot + km. Hind kehtib ühele osalejale. 

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.