Triin Roosve

Triin Roosve

Taseme- ja täiendõppekoolitaja

Triin Roosve on pika kogemusega taseme- ja täiendõppekoolitaja ning täiendkoolitusalaste programmide koostaja avaliku õiguse, eeskätt haldusõiguse valdkonnas, kus ta toimetab alates aastast 2001. Triin õpetab õigusaineid rakenduskõrghariduse tasemel Sisekaitseakadeemias ning magistritasemel Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendõppekoolitusi on ta aastate jooksul läbi viinud paljudes ja riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes. Ta on mitmel korral nimetatud oma asutuse parimaks täiendõppekoolitajaks. Varem on töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. Triin on loonud mitu e-õppevahendit ning lisaks on ta üks korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande autoritest.