<< Tagasi

E-kursus: Kordamine Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks: elektrooniliste testide ja ülesannete kogu

E-KURSUSE ESMÄRK: õpetusega taotletakse, et õppija kordab ja süstematiseerib eelnevalt omandatud Raamatupidaja tase 5 teadmised, et kursuse lõpetanu sooritaks edukalt Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami.

E-KURSUSELE ON OODATUD EELKÕIGE õppijad, kes õpivad raamatupidamise täiendkursusel eesmärgiga sooritada Raamatupidaja, tase 5 kutseeksam ja teised huvilised, kellel on vajalikud algteadmised ning soovivad sooritada raamatupidaja tase 5 kutseeksami.

Vastuvõtu tingimused: vajalikud teoreetilised teadmised Raamatupidaja, tase 5 kutseprogrammi ulatuses.

Õppekeel: eesti keel

E-kursuse õppekava on leitav siit

E-kursus toimub õpikeskkonnas Moodle, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

E-kursus toimub iseseisev töö e-õppena. E-kursusel puudub lektori tugi, vaid kõiki teste lahendab osaleja iseseisvalt. Konsultatsioon lektoriga toimub 06.11.2022, kus arutatakse läbi enim küsimusi tekitanud teste. 

Kogu kursus on jaotatud õppenädalateks ja -teemadeks, kus õppur lahendab iseseisvalt Moodle keskkonnas raamatupidamise ja juhtimisarvestuse alaseid elektroonilised testid ja ülesanded (kokku 45 testi). Teste ja ülesandeid on võimalik lahendada kursuse jooksul piiramatu arv kordi.

E-kursuse maht: 56 AK tundi (7 õppenädalat).

E-kursuse periood 19.09.2022 – 06.11.2022. Konsultatsioon lektoriga toimub veebikeskkonnas Zoom 06.11.2022 (kell 10.00 – 15.30).

E- kursuse soodushind kuni 09.09.2022 on 109 eurot + km, tavahind on 139 eurot + km.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Finantsarvestuse põhialused
 • Raamatupidamise põhitõed
 • Raha arvestus
 • Nõuete ja ettemaksete arvestus
 • Varude arvestus
 • Materiaalse põhivara arvestus
 • Immateriaalse põhivara arvestus
 • Kinnisvarainvesteeringute arvestus
 • Lühiajaliste kohustuste arvestus
 • Eraldiste arvestus
 • Rendiarvestus
 • Laenude arvestus
 • Omakapitali arvestus
 • Töötasude arvestus
 • Maksude arvestus
 • Raha ajaväärtus
 • Finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs
 • Statistika meetodite ja näitajate kasutamine finantsaruannete analüüsimise
 • Suhtarvuanalüüs (Ratio Analysis)
 • Kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia
 • Kulude kogumine ja jaotamine
 • Kulum-Maht-Kasum analüüs
 • Plaanide ja eelarvete liigid ja koostamise eesmärgid.
 • Ettevõtte koondeelarve olemus (master budget)
 • Põhitegevuse koondeelarve (operating budget) ja alameelarved.

E-kursuse läbinu: on omandanud praktilises osas pädevad teadmised, mis on vajalikud kutseeksami Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

 

 

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 

 


<< Tagasi

Sulge