<< Tagasi

Soodusregistreerimine 60 tunnisele sekretär-asjaajaja kursusele Tallinnas

Sekretär-asjaajaja kursus
SEKRETÄR-ASJAAJAJA KURSUS  TALLINNAS
·         Sekretär-asjaajaja kursus Tallinnas ajavahemikul 26.09.2019 –  14.11.2019 (igal teisipäeval ja neljapäeval) kell 18.00-20.30. 
 Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks.

Sihtgrupp: sekretärid, sekretär-asjaajajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, personalitöötajad, kes soovivad juba olemasolevaid teadmisi täiendada või isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada sekretäri erialal ja kes valdavad eesti keelt. Vajalik on sülearvuti olemasolu.

Õppekeel: eesti keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Sekretär- asjaajaja kursus Tallinnas

Kursuse kestus Tallinnas: kursus kestab 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd). Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00-20.30 (kokku 15 korda).

Kursus kestab perioodil 26.09.2019 – 14.11.2019. 

Lektor: Katrin Pajunurm

Toimumise koht Tallinnas: Pärnu mnt 162,  Tallinn.

Koolituse soodushind kuni  09.09.2019 ühele osalejale 259 eurot + km (tavahind 299 eurot + km). Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.  Vajalik on isikliku sülearvuti olemasolu.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine

 • Mõisted asjaajamisest
 • Dokumendiplangi ülesehitus
 • Elementide ehk rekvisiitide vormistamine
 • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine

NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!

II Korrektne eesti keel ametikirjades

 • Haldusdokumentide ja asjaajamise keel
 • Ortograafia ja tavalisemad ametikirjades esinevad vead: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, lühendid, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid
 • Halva keelekasutuse näited.

III Dokumendiringluse korraldus

 • Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine
 • Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine
 • Registreerimisraamatu täitmine

IV Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond

 • Arhiiviseadus
 • Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
 • Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
 • Elektroonilised dokumendid
 • Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine

V Teadmised sekretäri etiketist

 • Kutsed vastuvõttudele
 • Sekretär ja telefon
 • Ärikohtumised
 • Sekretäri ametiriietus
 • Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega
 • Töökohtumiste teenindamine
 • Ametikohtumiste liigitamine
 • Serveerimine ametiruumides
 • Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine
 • Visiitkaart

VI Personalijuhtimine

 • Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad
 • Strateegiline planeerimine
 • Personali planeerimine
 • Värbamine ja valik
 • Koolitus ja arendamine
 • Kompetentsipõhine juhtimine
 • Karjääri- ja talendijuhtimine
 • Töötajate hindamine
 • Arenguvestlused

VII arvutikasutaja põhitõdede osa

 • Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. MS Excel’i tabeli või graafiku lisamiseks teksti. Dokumendi printimine.

Õpiväljundid: õpilane

 • oskab vormistada haldusdokumente vastavalt standarditele ja asjaajamise heale tavale;
 • tunneb dokumendihalduse ja arhiveerimise põhitõdesid (paber- ja digidokumendid);
 • tunneb eesti kirjakeele reegleid;
 • tunneb ametieetikat ja etiketti;
 • oskab arvutiga dokumente ja esitlusi koostada;
 • omab ülevaadet asjaajamise õiguslikust keskkonnast;
 • omab ülevaadet dokumentide menetlemise korrast läbi dokumendi elukäigu;
 • omab ülevaadet personalitöö funktsioonidest, eesmärkidest ja põhitõdedest (mh värbamine ja personali plaanimise protsessist.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel sekretär-asjaajaja täiendkoolitusel.


<< Tagasi